Help - Zoek relaties

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is om relaties op te kunnen zoeken door ingave van de namen van de partners; dat kan de achternaam f voornaam zijn. Indien het voornaamveld in Aldfaer gebruikt is om patroniemen weer te geven dan moet in het sjabloon de keuze op voornamen zijn.

Het sjabloon vereist dat twee namen (Hoofdletter ongevoelig) worden ingevuld. Die namen worden gebruikt om alle relaties na te gaan en te lijsten.
Er mag een wildcard worden gebruikt, maar is niet verplicht.

Het overzicht wordt voorzien van een jumplink. Zie de tab Instellingen.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)
 

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
  • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
    Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
  • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.

Zoekstring
De zoekstring wordt ingesteld door twee namen. Het maakt niet uit of het een relatie is tussen personen van gelijke - of ongelijke sexe.
Als een naam niet volledig bekend is mag deze voorzien worden van een wildcard, dus bv "Vo*" zoekt in het hele bestand naar alle familienamen die met "Vo" beginnen. De wildcard mag gebruikt worden met tenminste een letter voor de '*' met een maximum van 20 letters.

Bij gebruik van een voornaam mag ook een voorloop wildcard gebruikt worden; '*Johannes'. Dan wordt gezocht in alle voornamen of 'Johannes' een match geeft. Wordt bij voornamen een combinatie wildcard gebruikt, '*Johan*', dan zal dit matches geven voor Johan, Johannes, Johannus, Johann enz.Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
  • zoekrelaties.html, het resultaat van de zoekstring.
  • zoekrelaties_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
  • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0419-02-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Indien er geen zoekresultaten zijn ontstond een fout die nu met een melding ondervangen is.
   
7.305-07-2016bij voornamen is nu een voorloop wildcard mogelijk, dus zoeken in alle voornamen of er bijvoorbeeld *Johannes of *Johan* in voorkomt.
*Johannes zoekt naar de volledige naam of die in de voornamen van een persoon voorkomt en *Johan* zoekt in alle voornamen van een persoon naar alle combinaties van Johan en geeft Johan, Johann, Johannes, Johannus enz.
   
7.221-06-2016mogelijk gemaakt om ook op voornamen te matchen
  wildcard uitgebreid van 10 naar 20 posities
   
 02-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
7.103-07-2015tmp op plekken vervangen door tmp_1
   
6.028-05-2013Initiele Versie