Help - Uit te zoeken

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van dit sjabloon is om een lijst te maken van bij personen uit te zoeken zaken, die onder de tab Diversen zijn genoteerd.
Voor een optimaal resultaat mag het Aldfaer privacy filter niet actief zijn.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een uitzoeklijst (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • uitzoeklijst.html, een lijst waarbij de bestandsnaam eventueel zelf gekozen kan worden.
 • kruisjeslijst.html, een lijst waarbij de bestandsnaam eventueel zelf gekozen kan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden
Bij de rapporten: Rapport
 • Opzoeklijst
  Opbouw van de lijst geeft van de personen waar bij de tab diversen "Uit te zoeken" onderdelen zijn aangevinkt alle gemaakte notities bij de persoon, geboorte, overlijden en relaties en vermeldt tevens relevante ouder- en partnerinformatie.
 • Kruisjeslijst
  De variant op de omvangrijke lijst is een lijst zonder notities en een 'X' voor de gevallen waarin iets uitgezocht moet worden. Daardoor kan een snel overzicht verkregen worden.

De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.

Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.1003-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0901-08-2019aanpassing voor versie 8.0
   
7.0910-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
  Tab Selectie toegevoegd
   
7.0813-12-2017Bij de vorige update was de selectieregel weggevallen waardoor deelselecties niet werden uitgevoerd.
   
7.0724-04-2017De rapportmogelijkheden zijn teruggebracht tot de meest voorkomende uitzoeklijst en kruisjeslijst met een drietal sorteringen.
  Op de uitzoeklijst zijn de ouders en waar van toepassing de partners toegevoegd.
  Er kunnen deelselecties worden gemaakt.
  Bestandsnamen kunnen eventueel zelf gekozen worden.
  Lijstwerk is met een kopregel en een scrolbare inhoudstabel.
  De CSS is onderdeel van het sjabloon.
   
7.021-06-2012Rapport- en sorteermogelijkheden zijn uitgebreid en verbeterd.

6.0721-07-2011Doorwerking van de wijziging in naam en de helpfile technisch aangepast.

6.0621-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.0604-08-2010De sorteermogelijkheid is uitgebreid met een datum en per rapport zijn alle sorteringen mogelijk.

5.05.1 19-06-2010vermindering van code aanpassing en bibliotheek 5
deelselecties op het bestand zijn niet zo zinvol dus niet meer mogelijk
selectie opgelost; fout in Aldfaer bij toepassing van de INQU die ook (los van de vink) naar de tekst kijkt.

4.5.0105-06-2009snelkoppeling

4.4.0 18-11-2008aanpassing bibliotheek 4
uitbreiding selectie

3.102-09-2008Hook-constructie voor de opmaak
HTML-strict gemaakt

3.0102-10-2007ombouw naar nieuwe versie DialogenOpbouw

3.020-08-2007USES

2.125-03-2007Initiele versie ombouw naar DialogenOpbouw en opslagmodel dialogen
Inclusief nu een selectie over het personenbestand

1.431-03-2005Melding aangebracht voor relatie aangevinkt maar geen relatie.

1.328-03-2005Dialoogvenster aangebracht met de keuzes voor beperkte lijsten

1.214-02-2005Tabel loze lijnen weggehaald en slotlijn aangebracht.

1.112-02-2005Style aangebracht

1.018-10-2004Initiele Versie