Help - Uit te zoeken

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van dit sjabloon is om een lijst te maken van bij personen uit te zoeken zaken, die onder de tab Diversen zijn genoteerd.
Voor een optimaal resultaat mag het Aldfaer privacy filter niet actief zijn.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een uitzoeklijst (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wŤl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg komt. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Sortering en opmaak
De opmaak van het rapport is afhankelijk van de nevenstaande sortering:


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • uitzoeklijst.html, een lijst waarbij de bestandsnaam eventueel zelf gekozen kan worden.
 • kruisjeslijst.html, een lijst waarbij de bestandsnaam eventueel zelf gekozen kan worden.
 • zoeken_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden
Bij de rapporten:
 • Opzoeklijst
  Opbouw van de lijst geeft van de personen waar bij de tab diversen "Uit te zoeken" onderdelen zijn aangevinkt alle gemaakte notities bij de persoon, geboorte, overlijden en relaties en vermeldt tevens relevante ouder- en partnerinformatie.
 • Kruisjeslijst
  De variant op de omvangrijke lijst is een lijst zonder notities en een 'X' voor de gevallen waarin iets uitgezocht moet worden. Daardoor kan een snel overzicht verkregen worden.

De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0724-04-2017De rapportmogelijkheden zijn teruggebracht tot de meest voorkomende uitzoeklijst en kruisjeslijst met een drietal sorteringen.
  Op de uitzoeklijst zijn de ouders en waar van toepassing de partners toegevoegd.
  Er kunnen deelselecties worden gemaakt.
  Bestandsnamen kunnen eventueel zelf gekozen worden.
  Lijstwerk is met een kopregel en een scrolbare inhoudstabel.
  De CSS is onderdeel van het sjabloon.
   
7.021-06-2012Rapport- en sorteermogelijkheden zijn uitgebreid en verbeterd.

6.0721-07-2011Doorwerking van de wijziging in naam en de helpfile technisch aangepast.

6.0621-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.0604-08-2010De sorteermogelijkheid is uitgebreid met een datum en per rapport zijn alle sorteringen mogelijk.

5.05.1 19-06-2010vermindering van code aanpassing en bibliotheek 5
deelselecties op het bestand zijn niet zo zinvol dus niet meer mogelijk
selectie opgelost; fout in Aldfaer bij toepassing van de INQU die ook (los van de vink) naar de tekst kijkt.

4.5.0105-06-2009snelkoppeling

4.4.0 18-11-2008aanpassing bibliotheek 4
uitbreiding selectie

3.102-09-2008Hook-constructie voor de opmaak
HTML-strict gemaakt

3.0102-10-2007ombouw naar nieuwe versie DialogenOpbouw

3.020-08-2007USES

2.125-03-2007Initiele versie ombouw naar DialogenOpbouw en opslagmodel dialogen
Inclusief nu een selectie over het personenbestand

1.431-03-2005Melding aangebracht voor relatie aangevinkt maar geen relatie.

1.328-03-2005Dialoogvenster aangebracht met de keuzes voor beperkte lijsten

1.214-02-2005Tabel loze lijnen weggehaald en slotlijn aangebracht.

1.112-02-2005Style aangebracht

1.018-10-2004Initiele Versie