Help - Statistiek Kwartier

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon geeft een beeld van de grootte en opbouw van de generaties in het kwartier van de hoofdpersoon. De kwartierstaat kan opgebouwd worden met een beperkt aantal generaties en/of het toevoegen van de overige gezinsleden in een kwartier.
Op deze wijze wordt een beeld geschapen van de hoeveelheid geregistreerde personen in uw database.

Met de generatieopbouw wordt tevens inzicht gegeven over de volledigheid van alle natrekkingen.
Bij een kwartierstaat verdubbelt het mogelijke aantal voorouders. Proband is 1; vader en moeder is 2 ; grootouders van beide zijden 4......enz.
Gekozen kan worden voor een gedetailleerd overzicht van de opbouw per generatie. Dit overzicht geeft het kwartiernummer van de persoon en of deze persoon een kwartiereinde betekent van die tak.

Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van statistiek kwartier (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.

Pas op met het wijzigen van de index naam; dat mag wel als tijdelijke toepassing, maar op een website zal toch het liefst de naam index.htm(l) gebezigd worden.Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • index.html, het gevraagde rapport.
 • genealogie_xx.html, de gevraagde detailrapporten, waarbij 'xx' staat voor de generatie.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Bij de rapporten:
 • Index
  Afhankelijk van de Aldfaer Instelling Generatiebeperking wordt het overzicht samengesteld. Bij een beperking wordt e.e.a. vermeld op de lijst.
 • Detail per generatie
  Het rapportscherm Detail opbouw per generatie met een jumplink naar de persoon. Personen die dubbel voorkomen in een kwartierstaat worden als zodanig aangegeven. Met de Instelling 'kwartierherhaling tonen' worden de navolgende generaties uitgewerkt.
Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0625-12-2019Noodzakelijkheid zonder PF te draaien is opgeheven
03-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0530-07-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
   
7.0518-06-2018Geschikt gemaakt voor een wisselende html link zodat de overzichten op een website naar andere overzichten gekoppeld kunnen worden.
   
7.0414-02-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
   
7.0316-11-2016 Als in de Aldfaer Instellingen een vink is gezet voor het tonen van de zekerheid dan wordt deze in het detailrapport per generatie, conform de Aldfaer wijze op het hoofdvenster, vr de naam van de persoon zichtbaar.
 21-06-2016indien geen overlijdens- maar wel begraafdatum bekend is wordt de begraafdatum weergegeven.
7.0221-04-2016kwartierherhaling opgezet conform de standaard Aldfaer methode waardoor geen fouten meer kunnen ontstaan vanwege te hoge integers
  legenda uitgebreid
  logboek wordt na iedere generatie geprint.
7.0118-12-2015foutje hersteld in de maximering van de generaties vanwege de 'onzin' percentages, waardoor de detail niet werd afgedrukt..
7.015-11-2015Initile versie