Help - Statistiek Kwartier

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon geeft een beeld van de grootte en opbouw van de generaties in het kwartier van de hoofdpersoon. De kwartierstaat kan opgebouwd worden met een beperkt aantal generaties en/of het toevoegen van de overige gezinsleden in een kwartier.
Op deze wijze wordt een beeld geschapen van de hoeveelheid geregistreerde personen in uw database.

Met de generatieopbouw wordt tevens inzicht gegeven over de volledigheid van alle natrekkingen.
Bij een kwartierstaat verdubbelt het mogelijke aantal voorouders. Proband is 1; vader en moeder is 2 ; grootouders van beide zijden 4......enz.
Gekozen kan worden voor een gedetailleerd overzicht van de opbouw per generatie. Dit overzicht geeft het kwartiernummer van de persoon en of deze persoon een kwartiereinde betekent van die tak.

Voor een optimaal resultaat mag het Aldfaer privacy filter niet actief zijn.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van statistiek kwartier (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling.

Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg komt. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.

Het sjabloon houdt rekening met de Aldfaer Instellingen voor generatiebeperking en tonen van de kwartierherhaling.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • index.html, het gevraagde rapport.
 • genealogie_xx.html, de gevraagde detailrapporten, waarbij 'xx' staat voor de generatie.
 • statistiek_kwartier_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Bij de rapporten:
 • Index
  Afhankelijk van de Aldfaer Instelling Generatiebeperking wordt het overzicht samengesteld. Bij een beperking wordt e.e.a. vermeld op de lijst.
 • Detail per generatie
  Detail opbouw per generatie met een jumplink naar de persoon. Personen die dubbel voorkomen in een kwartierstaat worden als zodanig aangegeven. Met de Instelling 'kwartierherhaling tonen' worden de navolgende generaties uitgewerkt.


De jumplink
In het detailrapport per generatie kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.316-11-2016 Als in de Aldfaer Instellingen een vink is gezet voor het tonen van de zekerheid dan wordt deze in het detailrapport per generatie, conform de Aldfaer wijze op het hoofdvenster, vr de naam van de persoon zichtbaar.
 21-06-2016indien geen overlijdens- maar wel begraafdatum bekend is wordt de begraafdatum weergegeven.
7.221-04-2016kwartierherhaling opgezet conform de standaard Aldfaer methode waardoor geen fouten meer kunnen ontstaan vanwege te hoge integers
  legenda uitgebreid
  logboek wordt na iedere generatie geprint.
7.118-12-2015foutje hersteld in de maximering van de generaties vanwege de 'onzin' percentages, waardoor de detail niet werd afgedrukt..
7.015-11-2015Initile versie