Help - Statistiek Bronnen

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is een statistiek te maken gebaseerd op de aanwezige bronvermeldingen.

Zie de tab Rapporten voor een suggestie hoe de bronvermelding zou moeten zijn.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een detail statistiek of een totaal statistiek (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • statistiek_totaal.html, een totaal-statistiek van het bestand.
 • statistiek_detail.html, een detailstatistiek van het bestand.
 • statistiek_keuze.html, een statistiek van een bronkeuze in het bestand.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Rapporten

Er zijn vier mogelijkheden;
Instellingen
 • Statistiek met totaal regels
  uitsluitend het totaal -rekening houdend met de filters- wordt samengesteld.
 • Statistiek met detail regels
  de detail opbouw van het totaal is zichtbaar
 • Statistiek met nieuwe selectie naam bron
 • Statistiek van oude selectie (met de naam bron)
Wordt voor een statistiek op basis van een nieuwe selectie gekozen dan ontstaat een vervolgscherm:

Het vervolgscherm wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezige soorten bronnen in het selectiebestand. Dat betekent dat deze lijst bij een volledig bestand lang kan zijn waardoor de OK knop niet meer zichtbaar is. In dat geval is het goed te weten dat de RETURN knop hetzelfde doet als een OK


Aldfaer heeft op dit moment geen bronnensysteem. De schrijver van dit sjabloon heeft als gewoonte om in de Bronomschrijving van Aldfaer het volgende patroon op te nemen;
GA 's Gravenhage; akte 2345; tabel f 45; ...; enz
Dus in delen met de separator ";". Daardoor is de naam van de bronlocatie makkelijk te herkennen, ook bij een toekomstige conversie naar een bronnensysteem. Voor dit Statistieksjabloon wordt de naam van de bron dus samengesteld uit het bovenstaande tot aan de eerste puntkomma.
Is dit systeem niet gevolgd dan is iedere bron uniek en kan de lijst dus langer zijn.

Keuze akte
Van alle bronnen kan eventueel per bron (soort akte) een overzicht gemaakt worden.

Plaats
Wordt voor een selectie op plaats gekozen dan ontstaat een vervolgscherm dat is opgebouwd uit de aanwezige plaatsen van de deelselectie van het bestand.

Bij de plaats naar keuze kan de naam van n of meerdere plaatsen aangevinkt worden.

Periode
Bij de keuze voor de diverse statistieken is ook de periode van belang. Daarmee kan een lijst zeer selectief zijn.
Omdat er een default is voor de periode is het mogelijk deze te tonen.
Wordt gekozen voor een periode dan volgt een tweede scherm waar (uitsluitend) jaartallen opgegeven kunnen worden. Er heeft een controle op de jaartallen plaats.


Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.
Als default staat het taalfilter op Nederlands.
Opgegeven kan worden met welke taal het rapport opgestart moet worden. Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0603-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0531-07-2019aanpassing voor versie 8.0
   
7.0511-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
6.04.115-03-2011Bij een paar brontypen, als het aantal nul was, liep het sjabloon vast. Zo ook als de bronvermelding begint met een ';'. Beide punten zijn verholpen.

6.0420-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
In twee uitzonderingsgevallen werd de statistiek niet correct bijgewerkt.
Er kan gekozen worden uit de plaatsen die voorkomen in de deelselectie. Dat betekent dat het zelfstandig ingeven van plaatsnamen vervangen is en nu in een vinklijst aangegeven kunnen worden. De gemaakte selectie kan daarna weer gebruikt worden of een nieuwe keuze uit de bewaarde plaatsen gemaakt worden.

5.0327-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5
verbetering plaatsselectie

4.0313-02-2009snelkoppeling aangelegd

4.2.0 03-01-2009 aansluiting aan bibliotheek 4.0

1.4 26-08-2008 Hook-constructie voor de opmaak
HTML-strict gemaakt

1.3 06-07-2008 bronnen TBS en LOST waren omgewisseld

1.2 22-01-2008 aanpassing nieuwe DialogenOpbouw.asjl
relatie-inname verwisseling opgelost
als er geen oude bronselectie was moet eerst de selectie plaatsvinden

1.1 22-12-2007 aanpassing nieuwe DialogenOpbouw.asjl

1.0 12-10-2007initiele Versie