Help - Statistiek Bronnen

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is een statistiek te maken gebaseerd op de aanwezige bronvermeldingen.

Zie de tab Rapporten voor een suggestie hoe de bronvermelding zou moeten zijn.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een detail statistiek of een totaal statistiek (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.

Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Als default staat het taalfilter op Nederlands.

Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.

Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • statistiek_totaal.html, een totaal-statistiek van het bestand.
 • statistiek_detail.html, een detailstatistiek van het bestand.
 • statistiek_keuze.html, een statistiek van een bronkeuze in het bestand.
 • stat_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Rapporten

Er zijn vier mogelijkheden;
 • Statistiek met totaal regels
  uitsluitend het totaal -rekening houdend met de filters- wordt samengesteld.
 • Statistiek met detail regels
  de detail opbouw van het totaal is zichtbaar
 • Statistiek met nieuwe selectie naam bron
 • Statistiek van oude selectie (met de naam bron)
Wordt voor een statistiek op basis van een nieuwe selectie gekozen dan ontstaat een vervolgscherm:Het vervolgscherm wordt vastgesteld aan de hand van de aanwezige soorten bronnen in het selectiebestand. Dat betekent dat deze lijst bij een volledig bestand lang kan zijn waardoor de OK knop niet meer zichtbaar is. In dat geval is het goed te weten dat de RETURN knop hetzelfde doet als een OK
Aldfaer heeft op dit moment geen bronnensysteem. De schrijver van dit sjabloon heeft als gewoonte om in de Bronomschrijving van Aldfaer het volgende patroon op te nemen;
GA 's Gravenhage; akte 2345; tabel f 45; ...; enz
Dus in delen met de separator ";". Daardoor is de naam van de bronlocatie makkelijk te herkennen, ook bij een toekomstige conversie naar een bronnensysteem. Voor dit Statistieksjabloon wordt de naam van de bron dus samengesteld uit het bovenstaande tot aan de eerste puntkomma.
Is dit systeem niet gevolgd dan is iedere bron uniek en kan de lijst dus langer zijn.

Keuze akte
Van alle bronnen kan eventueel per bron (soort akte) een overzicht gemaakt worden.


Plaats
Wordt voor een selectie op plaats gekozen dan ontstaat een vervolgscherm dat is opgebouwd uit de aanwezige plaatsen van de deelselectie van het bestand.

Bij de plaats naar keuze kan de naam van n of meerdere plaatsen aangevinkt worden.
Periode
Bij de keuze voor de diverse statistieken is ook de periode van belang. Daarmee kan een lijst zeer selectief zijn.
Omdat er een default is voor de periode is het mogelijk deze te tonen.
Wordt gekozen voor een periode dan volgt een tweede scherm waar (uitsluitend) jaartallen opgegeven kunnen worden. Er heeft een controle op de jaartallen plaats.Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit n of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
6.04.115-03-2011Bij een paar brontypen, als het aantal nul was, liep het sjabloon vast. Zo ook als de bronvermelding begint met een ';'. Beide punten zijn verholpen.

6.0420-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
In twee uitzonderingsgevallen werd de statistiek niet correct bijgewerkt.
Er kan gekozen worden uit de plaatsen die voorkomen in de deelselectie. Dat betekent dat het zelfstandig ingeven van plaatsnamen vervangen is en nu in een vinklijst aangegeven kunnen worden. De gemaakte selectie kan daarna weer gebruikt worden of een nieuwe keuze uit de bewaarde plaatsen gemaakt worden.

5.0327-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5
verbetering plaatsselectie

4.0313-02-2009snelkoppeling aangelegd

4.2.0 03-01-2009 aansluiting aan bibliotheek 4.0

1.4 26-08-2008 Hook-constructie voor de opmaak
HTML-strict gemaakt

1.3 06-07-2008 bronnen TBS en LOST waren omgewisseld

1.2 22-01-2008 aanpassing nieuwe DialogenOpbouw.asjl
relatie-inname verwisseling opgelost
als er geen oude bronselectie was moet eerst de selectie plaatsvinden

1.1 22-12-2007 aanpassing nieuwe DialogenOpbouw.asjl

1.0 12-10-2007initiele Versie