Privacyfilter       niet actief
Sjabloon PF       √ Actief
     
     
Publiceer een persoon:Indien niet publiceren:
0jaar na overlijden of
75jaar na relatie of
100 jaar na geboorte
  Persoon uitsluiten
  Toon aanduiding Niet publiek
Toon alleen voor- en achternaam
     


Het filter Volledig bestand is toegepast.


 
Tellingenverbandaantal
Personen toestemming 1
Personen overleden5
Personen relatie > grens3
Personen leeftijd > grens1
Personen feiten > grens0
Personen getuigen > grens1
Personen generaties >= 42
subtotaal 13 
  
Personen privé 13
Personen bezwaar1
Personen bezwaar-gekoppeld0
Personen uitgesloten0 
totaal selectie27 
Specificatie Criteria afhandeling als Privé
(in afpelvolgorde)
1. het overlijden blijft, gedurende 0 jaar na datum, privé 0
2. relatie < 75 jaar 4
3. jonger dan 100 jaar 1
4. feiten < 100 jaar 2
5. getuige bij < 100 - 18 jaar 0
6. minder dan 4 generaties 3
7. restant, meestal geen datums bekend3
Totaal privé13


Alle gegevens van de volgende personen worden gepubliceerd:

Publicatienaam datum geb
datum ovl
peil-
jaar
toestem ming over- leden re- latie leef- tijd feiten getuige gene-
ratie
2e vrouw, Jacoba   1900     rel        
Heel oud niet ovl   1523       ltd      
Test bezwaar, Kind van bezwaar   † 0   ovl          
Test generatie   0             gen
Test generatie, Kind 1   0             gen
Test getuige   1749           get  
Test niets vink ovl   † 0   ovl          
Test onlangs overleden, Herman   † 01-12-2013 1985   ovl          
Test overleden   † 25-01-1900 1965   ovl          
Test StokOud, Klaas   15-10-1901
2000   ovl          
Test toestemming, Klaas   2000 toe            
Testpersoon 2 relaties, Jan Hendrik   1936     rel        
Vrouw testpersoon, Hendrika   1936     rel        
 totaal  15 31 01 2

Van de volgende personen wordt alleen de publicatienaam gepubliceerd:

Publicatienaam datum geb
datum ovl
peil-
jaar
ovl
<0
relatie
< 75
ltd
<100
feiten
getuige gene-
ratie
rest
Man van Kind van bezwaar   0             res
Simone Partner test no date partner no date   1965   rel          
achter achter Test generatie   0             res
Kleinzoon Test generatie   0           gen  
Klien Test generatie   0           gen  
Test helemaal niets   0             res
Elisa Test jonge vermelding   1980       feit      
Piet Test Minderjarig   01-01-2000 2000     ltd        
Test no date een partner   1954   rel          
Jan Peter Test no date partner no date   1965   rel          
Test vermelding   1900       feit      
Vrouw test bezwaar   0           gen  
Vrouw test no date 1   1954   rel          
   totaal0 412 03 3

De volgende personen worden niet gepubliceerd:

Naam datum geb
datum ovl
be-
zwaar
koppel
bezwaar
uitge-
sloten
Test bezwaar, Pieter   25-12-1950 bez    
totaal 100


Gegenereerd door Han Kortekaas met Aldfaer Versie 4.2 op 15-11-2012 om 10:04 uur