Help - Relaties

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel van het sjabloon is een lijst van alle relaties te maken met vermelding van de relatieduur, rekening houdend met de relatie-, scheidings-, overlijdensdatum.


Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een overzicht relaties (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.

Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Uitsluitend de naam van de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • relatie_bloedverwant.html, een overzicht van bloedverwantschap.
 • relatiesxxxx.html, relatieoverzicht van bestandsnaam.
 • relatiehoogxxxx.html, relatieoverzicht iz relatieduur per bestandsnaam.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Er zijn een aantal keuzen voor rapporten:
Rapportscherm
 • Relatie tussen bloedverwanten van de actieve persoon
  Let op dat deze lijst uitsluitend beschikbaar is voor een selectie van het nageslacht van de oudste voorvader van de hoofdpersoon.
 • Relatieduur en opmerkingen van het gehele bestand
 • Relatieduur vanaf ?? jaar (?? is ingevuld met de limiet)
 • Relatieduur ?? jaar
 • Meerdere relaties

Sortering
Een sortering is mogelijk op naamvolgorde op de huwelijksduur. (oplopend). Deze mogelijkheid werkt uitluitend bij de keuze lijsten (3) en (4) relatieduur.

Limiet
Voor de lijsten (3) en (4) van de relatieduur kan bepaald worden wat de limiet is van of vanaf het aantal jaren van een relatie.

Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Taal
Er zijn momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.
Als default staat het taalfilter op Nederlands.
Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0703-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0628-07-2019aanpassing voor versie 8.0
  Het Aldfaer Privacyfilter wordt weer gevolgd, het eigen PF is vervallen
   
7.0610-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.0530-07-2015Soms werd een persoon niet geselecteerd
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  sjabloon technisch bijgewerkt
  
6.04.215-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
In een aantal gevallen werd de relatie-duur niet berekend.
De relatie-duur is geheel nieuw opgezet.

5.04.129-09-2010Bij de lijst van meerdere huwelijken werd de kolom Plaats niet ingevuld met de plaats van het kerkelijk huwelijk. Door de definitie 'kerkelijk huwelijk' aan te scherpen is dit nu verholpen.

5.0424-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

4.04.0 13-02-2009 snelkoppeling aangelegd

4.3.1 03-01-2009 Verbetering rapport bloedverwanten.
4.3.001-12-2008aanpassing aan bibliotheek 4
Deelselecties zijn toegevoegd.

2.5 18-08-2008HTM strict gemaakt
Opmaak via hook-constructie beinvloedbaar gemaakt.
PRINT-1 lijst onnodige SETEND en weer opening van dezelfde set.

2.4 22-01-2008Nieuwe naam Relatie ipv Huwelijk

2.3 08-11-2007Aansluiting aan de nieuwe versie DialogenOpbouw.asjl

2.2 22-06-2007Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
DIA helpteksten
Style van Aldfaer overnemen (non-selectie)

2.123-05-2007Ombouw naar DialogenOpbouw.asjl

1.023-05-2006Initiele versie, copy van diverse bestaande lijsten.