Help - Notities

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel sjabloon

Dit sjabloon verschaft de mogelijkheid om alle of een deel van de gemaakte notities uit te lijsten
en te beoordelen of de notitie op het juiste Tabblad en/of bij de juiste persoon staat.

E.e.a. is in aanvulling op de functie Stamboom Onderhoud Notities

Het rapport is voorzien van een zogenaamde jumplink (zie Instellingen)
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wŤl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.

Filter
Om te boordelen of de gebruikte tekst past in de rubriek/ Tabblad kan eventueel per Tabblad gefilterd worden. Wees er op bedacht dat als de rapportkeuze op 'Alle dubbele notities' staat niet alle gemaakte notities gelijst zullen worden.
Indien voor het gekozen filter geen notities aanwezig zijn dan wordt daar melding van gemaakt.

Jumplink
Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het hoofdscherm komt. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport zichtbaar en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
Rapport
Keuze kan worden gemaakt om alle notities te lijsten dan wel alleen notitie teksten die vaker gebruikt zijn Door het vakje aan te vinken kan gewisseld worden tussen alle - of meerdere keren gebruikte teksten. Bij meervoudig gebruik wordt de tekst onderdrukt maar wordt het cijfer vooraan de regel rood gekleurd.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • alle_notities.html of dubbele_notities.html, gesorteerd op tekst.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0303-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0202-08-2019aanpassing voor versie 8.0
   
7.0202-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Geheime teksten in aparte kolom toegevoegd
   
 15-09-2017vaststaande pagina-kop aangebracht
   
7.015-05-2017 InitiŽle versie