Help - Notities

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel sjabloon

Dit sjabloon verschaft de mogelijkheid om alle of een deel van de gemaakte notities uit te lijsten
en te beoordelen of de notitie op het juiste Tabblad en/of bij de juiste persoon staat.

E.e.a. is in aanvulling op de functie Stamboom Onderhoud Notities

Het rapport is voorzien van een zogenaamde jumplink (zie Instellingen)
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.


De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wŤl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.

Rapport
Keuze kan worden gemaakt om alle notities te lijsten dan wel alleen notitie teksten die vaker gebruikt zijn. Door het vakje aan te vinken kan gewisseld worden tussen alle - of meerdere keren gebruikte teksten. Bij meervoudig gebruik wordt de tekst onderdrukt maar wordt het cijfer vooraan de regel rood gekleurd.

Filter
Om te boordelen of de gebruikte tekst past in de rubriek/ Tabblad kan eventueel per Tabblad gefilterd worden. Wees er op bedacht dat als de rapportkeuze op 'Alle dubbele notities' staat niet alle gemaakte notities gelijst zullen worden.

Indien voor het gekozen filter geen notities aanwezig zijn dan wordt daar melding van gemaakt.
Jumplink
Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het hoofdscherm komt. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport zichtbaar en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
  • alle_notities.html of dubbele_notities.html, gesorteerd op tekst.
  • notities_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
  • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0202-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Geheime teksten in aparte kolom toegevoegd
   
 15-09-2017vaststaande pagina-kop aangebracht
   
7.015-05-2017 InitiŽle versie