Help - Creatie Mutatie

Doel Instellingen Rapporten Uitvoerbestanden Vormgeving Deelselectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel
Het sjabloon is gemaakt om creatie- en mutatieverslagen te maken.
Omdat deze lijst een aansluiting met persoonskaarten kan hebben is er een instelbare hyperlink aanwezig. Ook de opmaak van de naam van de persoon die niet gepubliceerd mag worden is beÔnvloedbaar.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wŤl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.Periode en/of datum filter
Periode filter De verschillende keuzen zijn duidelijk. Wordt voor een periode en/of datum gekozen dan volgt een vervolgvenster.

Datums worden gecontroleerd en vastgelegd voor een volgende iteratie.

In dit venster kan de begin- en einddatum opgegeven worden van de te doorzoeken periode. De datums worden op juistheid gecontroleerd.

Let op de notatie van de datum!Rapportmogelijkheden

Er zijn een aantal keuzen voor rapporten:
Rapportage
 • Creatieverslag per datum
  Het verslag wordt gemaakt afhankelijk van de periode die is ingesteld. De toevoegingen worden per dag weergegeven.
 • Mutatieverslag per datum
  Idem als de toevoegingen maar nu voor mutaties
 • Creatieverslag op naam
  Een verslag gesorteerd op naam met vermelding van de creatiedatum.
 • Mutatieverslag op naam
  Idem voor de mutaties.
 • Mutatieverslag op naam met tekst wijziging
  Aldfaer slaat niet de wijzigingen op maar geeft slechts de datum van wijziging. De mutatiedatum geldt evenwel niet voor alle wijzigingen aan een persoonsrecord.
 • Historisch Mutatieteksten op naam
  Het historisch mutatieverslag geeft alle mutatieteksten, rekening houdend met de gewenste periode.


Overig feit Mutatietekst

Het is mogelijk om mutaties vast te leggen in een overig feit, categorie ' Mutatietekst'. Dit sjabloon vergelijkt de datum 'Gewijzigd' van het hoofdvenster (in de onderste statusbalk) met de Begindatum van de Categorie Mutatietekst en neemt deze op in de 'Mutatielijst op naam met tekst wijziging'.

Wees er op bedacht dat de datum 'Gewijzigd' zich niet altijd voor iedere wijziging aanpast!!Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Taal
Er zijn voor dit rapport momenteel vijf talen beschikbaar: Nederlands, Duits, Engels, Frans en Fries.

Als default staat het taalfilter op Nederlands.

Voor meer talen en/of opmerkingen kunt u de auteur Han Kortekaas benaderen.Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • creatie_mutatie_mut.html, overzicht van de mutaties.
 • creatie_mutatie_crea.html, overzicht van de creaties.
 • geenoutput.html, indien geen records geselecteerd zijn.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is ťťn selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen ťn de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0803-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0724-07-2019aanpassing voor versie 8.0
  privacyfilter uit sjabloon verwijderd
  drastische verbetering in de doorlooptijd van het sjabloon
  keuze historische lijsten geblokkeerd
   
7.0707-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.0613-09-2017Alle overzichten zijn scrolbaar gemaakt.
  Telfout aantal personen bij de historische overzichten is hersteld.
  Meervoudige taalkeuze gewijzigd naar enkelvoudige.
  Style opmaak is aangepast en staat (hookbaar) in de dialoogschil.asjl
   
 02-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
   
6.0523-03-2013 Het aantal rapporten is uitgebreid met een sortering op naam en de vastlegging van de reden van mutatie. Zie onder de Tab Rapporten

6.04.120-01-2011In de kop van het rapport stond een Amerikaanse datumnotatie. Dat is hersteld.
13-02-2011Het rapport was sterk vergroot door onnodige witregels.
De creatie-lijst, zonder gebruik te maken van het filter voor de periode, gaf onvoldoende records. Dat werd veroorzaakt door een functie niet te converteren.

6.0408-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.04.012-08-2010Er worden nu 5 talen ondersteund.

5.0322-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

4.3.012-02-2010 als de datum van wijziging gelijk is aan de datum creatie dan wordt de mutatie op de mutatiedatum niet gelijst.
snelkoppeling laatste rapport.

4.2.121-01-2009 herstel alphabetische sortering
4.2.030-12-2008 Aansluiting aan bibliotheek 4.
Code geheel nieuw van opzet en overbodige functies weggehaald.

1.108-08-2008 Pagina-opmaak variabel gemaakt voor een hook-constructie.
Html strict gemaakt
Titel van de rapporten aangepast : ipv ;

1.001-08-2008 Initiele versie, overgenomen van mijn sjabloon Alpha Main.