Help - Materiaalanalyse

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel sjabloon

Doel van het sjabloon is alle bestanden in de Materiaal directory van de Stamboom Eigenschappen te vergelijken met de in Aldfaer gekoppelde bestanden.

In een rapport, met linkmogelijkheden voor detaillering, worden de verschillen aangegeven. Verschillen zijn enerzijds veroorzaakt door een andere schrijfwijze van de bestandsnaam en/of de extensie (hoofd- of kleine letters) en anderzijds de locatie van de extra gevonden bestanden die mogelijk nog gekoppeld moeten worden of geheel ontbreken in de materiaalmap.
Aangegeven wordt bijzonder gebruik van hoofdletters, spaties en bijzondere symbolen zoals diakrieten omdat Aldfaer in rapportages deze verwisselt voor een underscore per teken.

Let op! De technniek vereist dat dit sjabloon in twee stappen wordt uitgevoerd; eerst het inlezen van het materiaal en vervolgens het materiaalvergelijk.
Als er wijzigingen zijn in de Materiaalmap door toevoegen/verwijderen van bestanden of naamwijzigingen, dan moet eerst het materiaal overnieuw worden ingelezen en daarna kan het pas opnieuw met Aldfaer vergeleken worden. Zie de afbeelding bij "Overnieuw inlezen bestandsnamen in de Hoofdmap Materiaal" op de Tab Instellingen.
Idem als u een andere stamboom opent met een andere hoofdmap voor het materiaal.
 
Contact de auteur Han Kortekaas
Dank aan Carel Plantagie (Javascript)
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Herstel/gebruik sjabloon standaards
Indien dit is aangevinkt dan zal het sjabloon uitgevoerd worden met de standaard instellingen.

Inlezen bestandsnamen
Deze keuze zal met behulp van javascript alle bestandsnamen lezen die in de directory van de Hoofdmap materiaal staan van de geopende Stamboom. Zie Stamboom → Eigenschappen. Mochten er meerdere stambomen zijn dan verschilt het resultaat.
Let op! Er wordt een ActiveX gestart en u kunt daar op bevestigen met 'Ja'. Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal kan er een vervolgvraag van Windows komen omdat een tijdslimiet wordt overschreden. Breek dat script niet af.
Na het inlezen van de bestandsnamen verandert de keuze in het menu van 'Inlezen' naar 'Overnieuw'.

Toon het laatst gemaakte rapport (html)
Zodra de materiaalanalyse gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

Overnieuw inlezen bestandsnamen in de Hoofdmap Materiaal
Worden er weer bestanden toegevoegd / gekoppeld in Aldfaer dan moet de inleesactie herhaald worden.

Start materiaalvergelijk met ingelezen bestandsnamen
Dit activeert een proces dat de ingelezen bestandsgegevens vergelijkt met de gekoppelde bestanden en de gebruikte bestanden controleert op grootte en vreemde karakters in de naam. De verschillen en opmerkingen worden in een rapport getoond.

Met $MATERIAAL en $ALDFAERx koppelingen
Indien de gebruiker materiaalkoppelingen heeft gemaakt door gebruik van $MATERIAAL en/of $ALDFAERx links dan kan deze keuze worden aangevinkt.

Bestandsgrootte van het materiaal
Het is een bekend verschijnsel dat rapportbestanden in html gelimiteerd zijn in omvang. Het is niet mogelijk aan te geven wat dat limiet is omdat dit in hoge mate wordt bepaald door het programma waarmee het rapport geopend wordt. Als u evenwel op de plek, waar u fotomateriaal verwacht, een rood kruisje ziet dan heeft u last van dit verschijnsel.

In het advies van dit rapport wordt rekening gehouden met een grootte van 300Kb. Dat is ruim voldoende om fotomateriaal goed in een overzicht te tonen. Andere bronnen melden dat 100Kb al voldoende is om een goede weergave te hebben in een overzicht.

De remedie is om het fotomateriaal waar de rode kruisjes bij staan in ieder geval te verkleinen. Ontkoppelen en weer koppelen is niet nodig. Het is aan uzelf om te beslissen of u het materiaal met de originele grootte in een aparte map wilt bewaren.

Heeft u een eigen website? Dan is het ook van belang voor de snelheid waarmee een webpagina op het PC-scherm getoond kan worden, immers alle overzichtspagina's van een website moeten eerst naar de PC gehaald worden om ze op scherm te krijgen.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • bestandsnamen_opmerkingen.html, alle bestanden op schijf met een opmerking over de naamgeving.
 • bestandsnamen_aldfaer_opmerkingen.html, alle bestanden in Aldfaer met een opmerking over de naamgeving.
 • materiaal_voorblad.html, voorblad met constateringen en aanbevelingen.
 • materiaal_verschil.html, Aldfaer gekoppeld maar niet op schijf gevonden bestanden.
 • bestandsnamen_gevonden.html, alle gevonden bestanden gesorteerd op locatie/bestandsnaam.
 • bestandsnamen_meervoudig.html, meervoudig gebruikte bestandsnamen gesorteerd op bestandsnaam/locatie.
 • bestandsnamen_omvang.html, bestandsnamen die kunnen leiden tot niet-weergave bij overzichten vanwege de grootte.
 • materiaal.html, te koppelen bestanden gesorteerd op locatie/bestandsnaam.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0503-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0403-08-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
  Het laatst aangemaakte rapport kan alleen geopend worden als het rapport materiaalanalyse is gemaakt. Daardoor wordt vermeden dat de invoer overnieuw wordt gemaakt door het ongewild opstarten van het javascript.
  Op indicatie van Carel Plantagie is een lijst toegevoegd met de suggestie om de bestandsomvang te verkleinen omdat de grootte van het bestand kan leiden tot niet-weergave in een rapport.
   
7.0317-10-2018 Het afbreken van de inleesaktie van het materiaal veroorzaakt geen fout meer. Een eventueel reeds bestaand uitvoer.cfg bestand blijft intakt
   
7.0217-07-2018 Lijst van $MATERIAAL en $ALDFAERx is opgenomen.
   
7.0123-02-2018 InitiŽle versie