Help - Materiaalanalyse

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel sjabloon

Doel van het sjabloon is alle bestanden in de Materiaal directory van de Stamboom Eigenschappen te vergelijken met de in Aldfaer gekoppelde bestanden.

In een rapport, met linkmogelijkheden voor detaillering, worden de verschillen aangegeven. Verschillen zijn enerzijds veroorzaakt door een andere schrijfwijze van de bestandsnaam en/of de extensie (hoofd- of kleine letters) en anderzijds de locatie van de extra gevonden bestanden die mogelijk nog gekoppeld moeten worden of geheel ontbreken in de materiaalmap.
Aangegeven wordt bijzonder gebruik van hoofdletters, spaties en bijzondere symbolen zoals diakrieten omdat Aldfaer in rapportages deze verwisselt voor een underscore per teken.
Indien nieuw materiaal is toegevoegd dan verdient het aanbeveling om, of Aldfaer te herstarten, dan wel Bestandsherstel uit te voeren alvorens dit overzicht te maken.

Let op dat bij gebruik van meerdere stambomen de verschillenlijst groter dan verwacht kan zijn omdat al het materiaal vergeleken wordt met ťťn stamboom!
 
Contact de auteur Han Kortekaas
Dank aan Carel Plantagie (Javascript)
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beŽindigd worden.

Start inlezen bestandsnamen in de Hoofdmap Materiaal
Deze keuze zal met behulp van javascript alle bestandsnamen lezen die in de directory van de Hoofdmap materiaal staan van de geopende Stamboom. Zie Stamboom -> Eigenschappen. Mochten er meerdere stambomen zijn dan verschilt het resultaat.
Let op! Er wordt een ActiveX gestart en u kunt daar op bevestigen met 'Ja'. Afhankelijk van de hoeveelheid materiaal kan er een vervolgvraag van Windows komen omdat een tijdslimiet wordt overschreden. Breek dat script niet af.

Toon het laatst gemaakte rapport (html)
Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

Overnieuw inlezen bestandsnamen in de Hoofdmap Materiaal
Worden er weer bestanden toegevoegd / gekoppeld in Aldfaer dan moet de inleesactie herhaald worden.
Start materiaalvergelijk met ingelezen bestandsnamen
Dit activeert een proces dat de ingelezen bestanden vergelijkt met de gekoppelde bestanden en worden de gebruikte bestandsnamen op de schijf gecontroleerd op vreemde karakters. De verschillen en opmerkingen worden in een rapport getoond.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport (4e keus in het venster) te starten.

Wordt er wŤl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.
Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
  • bestandsnamen_opmerkingen.html, alle bestanden op schijf met een opmerking over de naamgeving.
  • bestandsnamen_aldfaer_opmerkingen.html, alle bestanden in Aldfaer met een opmerking over de naamgeving.
  • materiaal_voorblad.html, voorblad met constateringen en aanbevelingen.
  • materiaal_verschil.html, Aldfaer gekoppeld maar niet op schijf gevonden bestanden.
  • bestandsnamen_gevonden.html, alle gevonden bestanden gesorteerd op locatie/bestandsnaam.
  • bestandsnamen_meervoudig.html, meervoudig gebruikte bestandsnamen gesorteerd op bestandsnaam/locatie.
  • materiaal.html, te koppelen bestanden gesorteerd op locatie/bestandsnaam.
  • materiaal_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
  • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0123-02-2018 InitiŽle versie