Help - Uitzoeken Voorletters

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Deel Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon genereert een lijst op naamvolgorde, waarbij de voorletters van de persoon worden weergegeven.
Bij de CBG persoonskaarten staan vaak bij getrouwde kinderen de partner(s) aangegeven met hun voorletters;ook in bijvoorbeeld de telefoonboeken wordt de naam met voorletters weergegeven. Met deze lijst is een vergelijk mogelijk.
Er kan een filter op de periode worden gezet. Dit filter vergelijkt op de geboortedatum. Personen zonder geboortedatum worden niet weggefilterd.

Het sjabloon start met de meest voor de hand liggende selectie op naam (sorteer als) en een standaard periode. Beide kunnen aangepast worden.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een lijst uitzoeken voorletters. (wordt geopend in Uw browser). Gelet op de vertrouwelijkheid zijn adressen weggelaten cq gefingeerd.

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg komt. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.
Periode en/of datum filter
De verschillende keuzen zijn duidelijk. Wordt voor een periode en/of datum gekozen dan volgt een vervolgvenster.

Datums worden gecontroleerd en vastgelegd voor een volgende iteratie.

In dit venster kan de begin- en einddatum opgegeven worden van de te doorzoeken periode. De datums worden op juistheid gecontroleerd.

Let op de notatie van de datum!

Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • initialen.html, overzicht van de opgenomen personen.
 • initialen_personal_settings.cfg, bestand met persoonlijke instellingen die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • geenoutput.html, indien geen records geselecteerd zijn.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen
 
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met drie mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  Zowel de gemaakte keuze als het totaal wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Nieuwe keuze uit de eerder vastgelegde namen
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.


Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.


Na het aanvinken van het nieuw opbouwen of de keuze uit de eerder vastgelegde namen volgt een venster waaruit n of meerdere namen aangevinkt kunnen worden.


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0210-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
6.01.228-04-2011Sjabloontekst is nu Voorletters i.p.v. Initialen.

6.01.125-02-2011Een keuze om naast de laatste partner ook alle partners te lijsten.

6.0125-02-2011Initiele versie