Help - Indexmaker

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Index Vormgeving Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Het sjabloon is gemaakt om diverse indexmodellen te maken.
Omdat deze index voorzien wordt van hyperlinks is het mogelijk om naar individuele (persoons)bestanden te verwijzen.
Het Aldfaer privacy filter mag niet actief zijn.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wèl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.

Pas op met het wijzigen van de index naam; dat mag wel als tijdelijke toepassing, maar op een website zal toch het liefst de naam index.htm(l) gebezigd worden.Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • index.html, welk het hoofdbestand is van waaruit de overige bestanden (in geval van een hyperlink) benaderd worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.Index

De opmaak van de indexpagina is op verschillende manieren te beïnvloeden. Daar zijn ten eerste de onderstaande mogelijkheden maar ook is via een hook constructie (of rechtstreeks in de rapport-uitvoer) de style van de indexpagina aan te passen. Opmaak van de Index
Kolommen
Er is de mogelijkheid van een één- of twéékoloms index.
Let op dat voor de familienamen uitsluitend de 1-koloms index wordt gegeven.
Aantal regels
Deze optie werkt niet bij de index van de familienaam.                              
Reducering
De deelselectie van het bestand kan verder gefilterd worden op uitsluitend personen mét of zonder een generatieverwijzing. Dat kan handig zijn voor een index van de aangehuwden.
Regelinhoud
De regel wordt inhoudelijk opgemaakt met een aantal naam- en generatie- of relatieverwijzingen. Bij de generatie- verwijzing wordt een korte omschrijving gebezigd, terwijl de relatieverwijzing een volledige omschrijving heeft van de soort relatie met een nazaat.
Titel tekst
Bij de keuze voor een eigen titel kan een tekst worden opgegeven die boven het Indexblad moet worden afgedrukt. Er moet wel/niet aangevinkt worden dat de eigen titel toegepast moet worden.
Naamgeving
De opmaak van de naam kan op verschillende manieren. Let op dat de opmaak van de Familienaam-index niet gekozen kan worden.
Sluitregel
Ten behoeve van de opmaak van de index is het mogelijk om de slotregels te beïnvloeden.

Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie >
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is één selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen én de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.

Versielog

VersieDatumAktie
8.0503-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0426-07-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
  Het Aldfaer Privacyfilter wordt weer gevolgd, het eigen PF is vervallen
   
7.0407-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
  no-hook voor versie controle ingebracht
   
6.0305-06-2015In de index voor het nageslacht zijn aanduidingen aangebracht ingeval het een Ex betreft, dus Ex-partner Ex-schoonvader enz.

6.0226-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
De gehele tekst is nagelopen en tekstureel verbeterd cq aangescherpt.
De indexpagina reageert nu weer op de instelling van het Privacy filter dat privé-personen wel of niet op indexen mogen voorkomen..

5.02.022-02-2010snelkoppeling aangelegd
nieuwe help en bibliotheek 5

4.2.0 31-12-2008 Aanpassing aan bibliotheek 4.0
foutje in stylesheet opgelost

1.1 14-08-2008 HTML strict gemaakt
Door een dialoog kan de legenda onderdrukt worden.
Onvolledige weergave van de namenlink bij de kwartierstaat opgelost. Oorzaak een BRK op verkeerde plek.

1.0 12-02-2008 Initiele versie gebaseerd op het idee van Paul Kallenberg, voortbordurend op het dialoog_model sjabloon.