Alle notities in bestand Oranje

opmerking: alle Aldfaerlinks zijn uit dit rapport verwijderd

NRTEKST (In het totaal bestand 17 en gebruikt 18 ) NAAMGEBORENzie TAB
1 foto's koninklijk huis Uitgelicht Koningen en Koninginnen Het Koninkrijk der Nederlanden ontstaat in de 19e eeuw. De eerste regerend vorst is Koning Willem I (1772-1843). Bataafse Republiek en Koninkrijk Holland De Bataafse Republiek wordt in 1806 het Koninkrijk Holland. De latere Koning Willem I (1772-1843) is de oudste zoon van Prins Willem V. Hij bestuurt vanaf 1802 de Duitse vorstendommen Fulda en Corvey die hij als compensatie van Napoleon Bonaparte had gekregen voor het verlies van de Nederlandse domeinen in 1795. Deze vorstendommen raakt hij in 1806 weer kwijt als hij in een nieuwe oorlog tegen Napoleon Pruisen steunt. In de Franse tijd wordt de oude Republiek der Nederlanden omgevormd tot een moderne eenheidsstaat. Deze krijgt de naam Bataafse Republiek (1795-1806). Het aanvankelijke enthousiasme voor de Fransen verdwijnt al snel als Frankrijk niets overlaat van de Nederlandse zelfstandigheid. De Bataafse Republiek wordt in 1806 het Koninkrijk Holland onder de broer van keizer Napoleon, Lodewijk Napoleon. In 1810 wordt het Koninkrijk Holland ingelijfd bij het Franse keizerrijk. Drie jaar later trekken de Fransen zich terug en komt er een einde aan de overheersing.
Oranje-Nassau, Willem Frederik van 24-08-1772 Persoon
2akte xxxOranje-Nassau, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van 30-04-1909 Feit-overige Akte GB
3Als Koning Willem III in 1890 sterft, is zijn enige dochter nog te jong om te regeren. Koningin Emma neemt daarom als regentes tot 1898 het bewind voor haar dochter waar. Koningin Wilhelmina regeert vervolgens vijftig jaar. Als staatshoofd maakt zij twee wereldoorlogen en de dekolonisatie van Indonesië mee. In de jaren 1940-'45 verblijft zij met het kabinet in ballingschap in Londen. Het standvastige optreden van Wilhelmina in die tijd levert haar in binnen- en buitenland veel respect op. Uit het huwelijk, dat zij op 7 februari 1901 met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin sluit, wordt in 1909 Prinses Juliana geboren. Prins Hendrik overlijdt in 1934. Koningin Wilhelmina doet in 1948 afstand van de troon. Zij wil dan weer Prinses Wilhelmina genoemd worden. De Prinses trekt zich terug op Paleis Het Loo in Apeldoorn.
Oranje-Nassau, Wilhemina Helena Pauline van 31-08-1880 Persoon
4Armgard werd door de regerende vorst van Lippe op 8 februari 1909 in verband met haar aanstaande morganatische huwelijk met prins Bernhard van Lippe de titel Gräfin von Biesterfeld verleend. Een morganatisch huwelijk betekende dat de bruid en al de kinderen uit dit huwelijk afstand deden van alle rechten op de titels van de bruidegom, zijn rechten en bezittingen.
Sierstorpff-Cramm, Armgard Kunigunde Alharda Agnes Oda von 18-12-1883 Relatie
5Dit is een voorbeeld van een geboortenotitieOranje-Nassau, Beatrix Wilhelmina Armgard van 31-01-1938 Geboorte
6Emma werd in 1858 geboren als vierde dochter van Vorst George Victor van Waldeck en Pyrmont en Helena, geboren Prinses van Nassau. Van Emma's moeder kan worden gezegd dat zij succesrijk was bij het vinden van geschikte huwelijkskandidaten voor haar dochters. Tot haar schoonzoons behoorden naast Koning Willem III ook de latere Koning Wilhelm II van Württemberg, een vorst van Bentheim-Steinfurt en een vorst van Erbach-Schönberg.
Waldeck-Pyrmont, Adelheid Emma Wilhelmina van 02-08-1858 Persoon
7Hem werd in 1897 door een bemiddelingsraad onder leiding van koning Albert van Saksen het regentschap over het vorstendom Lippe toegewezen om te regeren namens de geesteszieke vorst Alexander. Na Alexanders dood zou hij, en niet iemand uit de rivaliserende tak Schaumburg-Lippe, de vorstelijke waardigheid verkrijgen. Hij schonk als graaf-regent de stad Detmold in 1898 het eeuwige gebruiksrecht van de bronnen van Berlebeck, waarna in de stad het eerste waterleidingnetwerk werd aangelegd. Na zijn dood in 1904 brandde het successieconflict weer in volle hevigheid los. Het Huis Schaumburg-Lippe voerde aan dat Ernsts huwelijk en dat van zijn vader niet ebenbürtig was geweest en dat de Lippe-Biesterfelds daarom niet tot opvolgen gerechtigd waren. Ernsts zoon en opvolger Leopold werd na de dood van Alexander in 1905 echter als Leopold IV vorst van Lippe.
Lippe-Biesterveld, Ernst Kasimir Friedrich Karl Eberhard von 09-06-1842 Persoon
8Koning Willem III wordt op 19 februari 1817 geboren in Brussel. Willem III verzet zich zonder succes tegen de inperking van de Koninklijke macht door zijn vader, Willem II. Hij trouwt in 1839 met zijn nicht Sophie van Wurtemberg (1818-1877). Zij hebben door hun uiteenlopende karakters geen gelukkig huwelijk. De drie zonen uit het huwelijk, Willem (1840-1879), Maurits (1843-1850) en Alexander (1851-1884), sterven allemaal eerder dan hun vader. Koningin Sophie sterft in 1877. Willem III trouwt in 1879 voor de tweede keer, met Prinses Emma van Waldeck-Pyrmont (1858-1934). Zij krijgen één dochter, Prinses Wilhelmina. Willem III overlijdt op 23 november 1890.
Oranje-Nassau, Willem Alexander Paul van 19-02-1817 Persoon
9Koningin Beatrix regeert van 1980 tot 2013. Na haar aankondiging van haar aftreden kenschetst minister-president Rutte haar in een toespraak als een 'alom gerespecteerde Koningin met een buitengewone inzet en grote kennis en betrokkenheid'. Aan het eind van haar regeerperiode verandert de rol van de Koning(in) in het formatieproces. Sinds eind maart 2012 neemt niet meer de Koning(in), maar de Tweede Kamer het voortouw in het (in)formatieproces. De Grondwet bepaalt overigens dat de Koning ministers en staatssecretarissen benoemt en ontslaat bij Koninklijk Besluit, mede ondertekend door de minister-president, en dat zij ten overstaan van de Koning worden beëdigd. Op grond van die grondwettelijke rol en op verzoek van de Tweede Kamer, kan de Koning bij kabinets(in)formaties nog steeds regelmatig geïnformeerd worden over de gang van zaken. Bij de kabinetsformatie na de verkiezingen in 2012 was voor het eerst sprake van dit gewijzigde formatieproces. In 1966 trouwt Prinses Beatrix met de Duitse diplomaat Claus von Amsberg. Zij krijgen drie zonen, Willem-Alexander (1967), Johan Friso (1968-2013) en Constantijn (1969). Prins Claus overlijdt op 6 oktober 2002. Het gezin leeft vanaf 1981 in Paleis Huis ten Bosch. Koningin Beatrix gebruikt Paleis Noordeinde als werkpaleis. Na haar aftreden verhuist zij terug naar Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche, waar zij ook voor 1981 woonde.
Oranje-Nassau, Beatrix Wilhelmina Armgard van 31-01-1938 Persoon
10Koningin Juliana regeert van 1948 tot 1980. De Nederlandse samenleving ondergaat in deze tijd grote veranderingen, zoals de naoorlogse wederopbouw, studentenonlusten in de jaren zestig en de oliecrises midden jaren zeventig. Koningin Juliana maakt zich geliefd door haar maatschappelijke betrokkenheid en haar informele optreden. Koningin Juliana trouwt in 1937 met Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld. Het echtpaar krijgt vier dochters: Beatrix (1938), Irene (1939), Margriet (1943, in Canadese ballingschap) en Christina (1947). Het gezin leeft zowel voor als na de oorlog op Paleis Soestdijk. Prinses Juliana overlijdt op 20 maart 2004. Haar man Prins Bernhard sterft datzelfde jaar op 1 december.
Oranje-Nassau, Juliana Louise Emma Marie Wilhelmina van 30-04-1909 Persoon
11Op bijna 17-jarige leeftijd werd ze door haar ouders uitgehuwelijkt aan haar volle neef Willem Frederik van Oranje-Nassau, de latere koning Willem I.Pruisen, Frederika Louise Wilhelmina van 18-11-1774 Persoon
12Oud Eik en DuinenArnoux, Simone 09-05-1915 Overlijden
13Lippe-Biesterveld, Ernst Aschwin Georg Carol Heinrich Ignatz von 13-06-1914 Overlijden
14Paleis NoordeindePruisen, Frederika Louise Wilhelmina van 18-11-1774 Overlijden
15Prins Willem-Alexander volgt zijn moeder in 2013 op als Koning. In 2002 trouwt hij met Máxima Zorreguieta. Zij krijgen drie dochters, Catharina-Amalia (2003) (de Prinses van Oranje), Alexia (2005) en Ariane (2007). In 2003 verhuist Koning Willem-Alexander met zijn gezin naar de Eikenhorst op landgoed De Horsten in Wassenaar. Net als zijn moeder gebruikt de Koning Paleis Noordeinde in Den Haag als werkpaleis. Koning Willem-Alexander vervult voorafgaand aan zijn Koningschap een aantal specifieke functies en verricht werkzaamheden op diverse terreinen die zijn betrokkenheid bij de samenleving tonen zoals waterbeheer, infrastructuur en ICT, sport en defensie.
Oranje-Nassau, Willem-Alexander Claus Georg Ferdinand van 27-04-1967 Persoon
16Von Sierstorpff-Cramm was de zoon van Wolf Friedrich Cramm (Rhode, 13 augustus 1812 - Baden-Baden, 31 augustus 1879) en Hedwig von Cramm (Oelber am weißen Wege, 20 oktober 1819 - Wiesbaden, 31 mei 1891). Het geslacht von Cramm behoort tot de Duitse Uradel. Aschwin von Cramm verkreeg via zijn vrouw Freiin von Sierstorpff het gelijknamige landgoed. Omdat de bijbehorende titel alleen kon overgaan op een man kreeg von Cramm in 1881 de titel Freiherr von Sierstorpff-Cramm bij keizerlijke dispensatie. Von Sierstorpff-Cramm was erfelijk kamerheer van de hertog van Brunswijk. Nadat hij de functie van opperstalmeester had vervuld bij de Turkse sultan, vestigde hij zich op het landgoed Woynowo in Oost-Brandenburg, dat hij hernoemde in Reckenwalde.
Sierstorpff, Aschwin Thedel Adalbert von 29-03-1846 Persoon
17Willem II, Koning (1792-1849) Willem II, Prins van Oranje-Nassau, is van 1840 tot 1849 Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg en Hertog van Limburg. Koning Willem II copyright Jan Adam Kruseman (1804-1862), 1842, olieverf op doek; Paleis Het Loo Nationaal Museum, bruikleen Haags Historisch Museum, foto: E. Boeijinga Willem wordt op 6 december 1792 geboren in 'Het Oude Hof' in Den Haag. In 1795 gaat hij met de hele stadhouderlijke familie in ballingschap naar Engeland. Hij groeit op aan het Pruisische hof en studeert in Oxford. In 1815 vecht hij mee in de Slag bij Waterloo onder de hertog van Wellington. Als dank daarvoor krijgt hij van de Nederlandse bevolking Paleis Soestdijk aangeboden. Hij trouwt in 1816 met Anna Paulowna (1795-1865), de dochter van Tsaar Paul van Rusland. Zij onderhouden samen intensieve betrekkingen met hun Russische verwanten. In 1840 volgt hij zijn vader, Koning Willem I, op als Koning der Nederlanden, Groothertog van Luxemburg en Hertog van Limburg. In het Europese revolutiejaar 1848 zwicht Koning Willem II voor de wensen van een liberale oppositie. Hij stemt in met een nieuwe Grondwet, die regelt dat de macht van de Koning wordt ingeperkt en dat de volksvertegenwoordiging meer macht krijgt. Koning Willem II regeert tot zijn overlijden op 17 maart 1849 in zijn paleis in Tilburg. Hij wordt opgevolgd door zijn oudste zoon, Koning Willem III.
Oranje-Nassau, Willem Frederik George van 06-12-1792 Persoon
18Zorreguieta was een nakomeling van Spaans-Baskische en Italiaanse immigranten. Zijn vader was bankbediende. Zijn grootvader was burgemeester van de stad Mendoza. Hij werd secretaris van de "Sociedad Rural Argentina" (SRA), een conservatieve belangenvereniging van landeigenaren en veeboeren. Ook was hij voorzitter van de vereniging "Juan de Garay", een belangenvereniging voor in Argentinië wonende Basken. Hij trouwde met Marta López Gil, met wie hij drie kinderen kreeg. In 1965 liep het huwelijk stuk, waarna Zorreguieta in 1971 trouwde met de zestien jaar jongere Maria del Carmen Cerruti, dochter van Jorge Cerruti (1911-1992) en Maria del Carmen Carricart (1914-1999). Cerruti was een landeigenaar van Italiaanse afkomst. Uit dit huwelijk kreeg Zorreguieta nog vier kinderen, onder wie Máxima.
Zorreguieta, Jorge Horacio 28-01-1928 Persoon

Er zijn geen filters toegepast.

Gegenereerd door Han Kortekaas met Aldfaer Versie 6.2 op 18-05-2017 om 16:29:55 uur