Help - Getuigen

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon is gemaakt om gegevens van personen met getuigen te lijsten.
De lijst geeft zowel de personen en hun getuigen als ook de getuigen bij welke gelegenheid.

Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg komt. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


De volgende rapporten verschijnen in de doelmap
 • getuigen.html, overzicht van de getuigen en de gebeurtenis.
 • personen.html, overzicht van de personen en hun getuigen.
 • getuigen_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Versielog
VersieDatumAktie
6.05.313-11-2011Verkeerde titel in het menu

6.05.223-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Vorm van de rapporten aangepast.
Deelselectie verwijderd; nu uitsluitend een lijst voor het gehele bestand.

5.05.219-06-2010De relaties worden nu slechts n keer vermeld, waardoor dubbele verwijzingen bij de personen en getuigen niet meer voorkomen.
Getuigen bij het geregistreerde partnerschap worden nu ook gelijst.
Let op! dat u bij de registratie partnerschap een datum ingevuld moet hebben anders wordt de getuige niet op de lijst getoond.

5.05.122-02-2010nieuwe help en bibliotheek 5

4.05.112-02-2010Codeverbetering ondertrouw en kerkelijk huwelijk.

4.05.012-02-2009snelkoppeling laatste rapport.

4.4.131-12-2008sjablooncodes aangepast naar 4.0

4.4.022-11-2008toevoeging getuigen ondertrouw.
wijziging opzet van sjabloon
aansluiting aan bibliotheek 4.0

3.3 12-08-2008Hook-constructie voor de look
HTML strict gemaakt.

3.2 01-04-2008Aansluiting aan de nieuwe versie DialogenOpbouw.asjl

3.1 05-11-2007PF afhandeling vragen in hoofdmenu opgenomen

3.0 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan

2.1 25-04-2007Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
Ombouw naar de DialogenOpbouw.asjl
Toevoeging van bestandselectie
Toevoeging rapportselectie

1.4 15-06-2005Bij 'zonder partner' nvt opgenomen in de tekst en kolomverwijzing aangepast.

1.315-05-2005Als iemand overleden is en geen partner heeft kwam alles op de eerste lijn vanaf kolom 2 in de foute kolom terecht bij de overlijdensaangifte en bij de begrafenis.

1.217-04-2005Syntax error in funtie _DIA_datum_3 herstelt dit t.b.v. Aldfaer 3.3.1 Deze fout werd in de vorige versies gedetecteerd, maar zorgde wel voor zeer instabiele werking van de sjablonen.

1.101-03-2005Lijst volledig aangepast om meerdere huwelijken te kunnen onderscheiden.
Bij huwelijk wordt nu ook de partner genoemd.
Bij meerdere getuigen bij huwelijk wordt de tweede getuige op een volgende regel geplaatst.
Onder aan de output stond "Betreft persoon" en "Getuige". Hierna komt nog een noot

1.025-12-2004Eerste lijst gemaakt.