Help - FleXiTree

Doel Instellingen Uitvoer bestanden Welkomstpagina
Stamboomnaam Beheer Feiten Familienaam
Gebruiker Fotomateriaal Vormgeving Startpersoon
Personen Privacy filter Inrichting van de website Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Het sjabloon heeft als doel een uit vele rapporten bestaande meertalige website-presentatie te maken van de stamboom.
Het verschilt daarmee nogal van de meeste andere sjablonen die veelal slechts één rapporttype genereren.
Het sjabloon maakt hiertoe een bestand aan van waaruit het direct mogelijk is via simpele muisnavigatie een groot aantal rapporten op te roepen.
Er kan ook een eigen nieuwspagina gemaakt worden.

Onder Bonus rapporten → Grafisch staat meer informatie over de SVG-viewer.

Er is tevens een systeem om de bezoeker van de website een scan van een akte te laten aanvragen.

Auteur Adrie den Blanken (oorspronkelijk idee)
nader uitgewerkt door
Co-auteur Paul Kallenberg (stylesheets/javascript)
Co-auteur Han Kortekaas (sjabloon)
met dank aan Carel Plantagie (grafische voorouderrapporten)
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)

Aldfaer instellingen
Dit sjabloon neemt de volgende Aldfaer Instellingen over:
 • Rapporten → Lettertype en grootte in de sjabloon-overzichten;
 • Rapporten → Generatiebeperking;
 • Rapporten → Tekst → bronnen;
 • Rapporten → Tekst → getuigen;
 • Rapporten → Tekst → materiaal;
 • Rapporten → Tekst → persoons- geboorte- relatie- en overlijdensnotities (rekening houdend met prive);
 • Rapporten → Tekst → alle feiten (overige feiten zijn instelbaar).

Beperkingen
Omvang:
 • Het geheel is zeer geschikt voor stambomen tot ca 25.000 personen. Daarbij ook afhankelijk of alle feiten/notities e.d. gekozen zijn. Meer dan deze hoeveelheid kan betekenen dat sommige rapporten minder snel verkrijgbaar zijn. U kunt deze rapporten evenwel uitsluiten van de website.
Browser:
 • De applicatie is in principe geschikt gemaakt en getest voor Edge, InternetExplorer (IE), Firefox (FF), Chrome, Opera en Safari. De grootste functionaliteit is beschikbaar bij gebruik van IE. Andere browsers worden niet ondersteund.
 • Om alle rapporten lokaal op uw PC met Chrome te verkrijgen moet aan de snelkoppeling voor Chrome op de regel 'Doel' achter de regel het volgende worden opgenomen spatie --allow-file-access-from-files
 • Als IE10 problemen met de pagina onderkent, verschijnt een icoontje. Voor IE10 moet dan de knop 'Compatibility View' of 'Compatibiliteitsweergave' aangevinkt worden.
 • Om het familienieuws onder FireFox lokaal te verkrijgen moet de instelling aangepast worden
  - start FireFox, type "about:config" in de adresbalk en accepteer "i'll be careful"
  - ga naar de regel "security.fileuri.strict_origin_policy" en verander door dubbelklikken op die regel de waarde naar "false"
  - sluit FireFox af en start opnieuw, dan werkt familienieuws wel
Beschikbare rapporten per Browser
Rapport IE FF Opera
(PC)
Opera
(Web)
Safari Chrome Edge
(PC)
Edge
(Web)
Welkompagina    
Persoonskaart    
Voorgeslacht: 4 generaties kwartieren    
Grafische SVG-overzichten
- Voorgeslacht: sierstamboom, voorouderwaaier, zandloper
- Nageslacht: cirkel
             
Kwartierstaat in tekst- of grafische vorm              
Overzicht klein- en achterkleinkinderen              
Parenteel in grafische vorm              
Parenteel in tekstvorm    
Leeftijdsoverzichten in tabel- en histogramvorm              
Verwantschapoverzichten              
Instellingen aanpassen    
Foto-overzichten    
Overzicht van personen van wie onlangs nog gegevens zijn gewijzigd    
Overzicht gebeurtenissen vandaag en op datum              
Personenkalenders    
Gebeurtenissenkalenders              
Overzicht alle personen    
Overzicht roep- en achternamen    
Overzicht gebeurtenisplaatsen    
Overzicht huwelijken / relaties    
Statistische gegevens    
Zoekfuncties    
Familienieuws            

Een eigen nieuwspagina
In de doelmap van de stamboom komt een bestandje familienieuws.xsl te staan. Het familienieuws kan in verschillende talen weergegeven worden.
Om uw eigen nieuws te geven moet dit bestand aangevuld worden met uw tekst -per taal-, waarna ook de stuurvariabele voor het eigen nieuwsweergave aangevinkt moet staan. Daar kan tevens opgegeven worden welke talen gewenst zijn.
Tevens wordt een bestandje familienieuws_standaard.xsl geplaatst. Hierin kan de standaard code nog eens nagelezen worden.
 
Bekende fouten
Als FleXiTree in de interne Aldfaer browser wordt gebruikt kan er een foutmelding ontstaan. Dat gebeurt als een overzicht is opgevraagd waarin een Google-map kaartje zit en vervolgens in een volgend overzicht omlaag scrolt. Het zit in een Google-map-routine waar we niet bij kunnen en het is door ons dus niet te verhelpen. In externe browsers doet deze fout zich niet voor.
 
Server ASP.NET
Op een server die gebaseerd is op ASP.NET / IIS (Internet Information Services) dient de Bin-map van FlexiTree een andere naam te krijgen, b.v. binflex, omdat de mapnaam Bin op een dergelijke server een gereserveerde naam is. De volgende bestanden dienen ook hierop aangepast te worden:
- index_xxx.html: wijzig Bin/Stamboom.js en Bin/Persoonskaart.xsl in binflex/Stamboom.js en binflex/Persoonskaart.xsl
- Stamboom.js in de Bin-map: wijzig overal Bin/ in binflex/
- Voorpagina.xsl in de Bin-map: wijzig overal Bin/ in binflex/
 
 
 Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beëindigd worden.

Zodra een webpresentatie gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan de laatste presentatie opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling bij alle Tabs. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Herstel/gebruik sjabloon standaards
Indien dit is aangevinkt dan kan in een vervolgvenster gekozen worden welke van de standaard instellingen teruggezet moet worden, of allemaal.

Tip!Begin een rapport altijd met een kleine selectie. Op die manier kunnen de verschillende instellingen uitgeprobeerd worden. Zorg dus eerst dat de persoonlijke "look en feel" goed is en maak daarna de gewenste bestandselectie.

Tip! Fotomateriaal op een website hoeft niet zo groot te zijn. Om een goede weergave te hebben zijn afbeeldingen tot 200Kb prima.
Des te groter een foto is zo veel langer duurt het voor de lokale weergave op scherm bij de bezoeker van de website.

Tip! Zet uw materiaal/bestand dat vervangen moet kunnen worden door een sjabloon, op bestands-eigenschap "archief". Heeft het gelijknamige bestand op de doelmap de eigenschap "alleen lezen" dan zal het sjabloon bij een kopieeractie dit niet kunnen overschrijven.Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport kan gewijzigd worden bij de Tab Flexitree.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • index.html, welk het hoofdbestand is van waaruit de applicatie geopend wordt.
 • index_xxxxx.html , welk het hoofdbestand ingeval van meerdere bestanden. De xxxxx staat voor de naam van het bestand.
 • instellingen.xml , de voorkeurs-instelling
 • stamboom_xxxxx.xml, de basis met de persoonsgegevens. De xxxxx staat voor de naam van het bestand.
 • stamboom.css , het opmaakprofiel.
 • familienieuws.xsl , het nieuws, tenzij door u zelf gemaakt.
 • familienieuws_standaard.xsl , de standaard code die voor familienieuws.xsl gebruikt wordt.
 • submap \Bin\ , alle stylesheets, javascript
 • submap \Svg\ , bestanden voor grafische weergave
 • submap \FotoArchief\ , variabel in te stellen mapnaam met al het materiaal
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Rapporten

Nagenoeg alle rapporten van het model zijn zelfverklarend en kunnen zonder schade aan de gegevens uitgeprobeerd worden.
Deze rapporten omvatten onder meer:

- van elk persoon:
 • een persoonskaart;
 • voorgeslachtweergave in diverse grafische vormen;
 • nageslachtweergave in tekst- en in diverse grafische vormen;
 • verwantschapsberekening en grafische weergave met elke andere persoon;
- van het totale bestand:
 • overzichten van alle personen, roep- en achternamen, geboorteplaatsen, relaties;
 • verjaardagskalender, gebeurtenissen van vandaag in het verleden;
 • statistische gegevens;Algemeen
Flexitree geeft een aantal mogelijke instellingen die de opmaak en inhoud bepalen van de website.
Welkomstpagina De instellingen worden deels bepaald via de Aldfaer instellingen (o.a. notities, feiten, materiaal) en deels via de opties onder de Tabs Beheer, Feiten en Vormgeving.

Startpersoon of welkomstpagina
De site kan of met de algemene Welomstpagina geopend worden dan wel onmiddellijk de Persoonskaart van de startpersoon getoond worden. Zie ook de Tab Startpersoon.
Met dit scherm kunnen de getoonde elementen gekozen worden, waarna per aangevinkt onderdeel e.e.a. afgewerkt wordt.

Familienaam
zie de Tab Familienaam

Beheerder
In het model heeft de beheerder de functie om bijvoorbeeld gemaild te kunnen worden.

Het email-adres voor de beheerder wordt gecontroleerd op juiste schrijfwijze.

Verander de stamboomnaam
zie de Tab StamboomnaamStamboomnaam

Onder stamboom wordt hier het computerbestand bedoeld, waar dus een of meerdere stambomen in kunnen zijn opgenomen!
Teneinde het mogelijk te maken dat er meerdere stambomen op een en dezelfde website staan, met gebruikmaking van dezelfde kenmerken, dient iedere stamboom een eigen naam te krijgen. Als er slechts een stamboom wordt gebruikt stelt het sjabloon dit automatisch in. Voor diegenen die een multi-stamboom opzet hebben kan hier dus gekozen worden uit de bestaande namen.
Indien er een nieuwe stamboomnaam nodig is klikt men de tweede keuze.

Na afloop staat er in de doelmap onder meer een bestand index_xxxx.html, met xxxx de opgegeven stamboomnaam. Door dit bestand via een browser te openen wordt de bijbehorende stamboom zichtbaar gemaakt. Bij plaatsing op een website van meerdere stambomen kunnen er dus op een hoofdpagina hyperlinks naar deze bestanden index_xxxx.html worden gemaakt, waardoor alle stambomen voor een gebruiker toegankelijk worden.

Indien onverhoopt een naam uit de tabel gehaald moet worden dan kan dat met de functie 'Verwijder een bewaarde bestandsnaam'Beheer

Menubalk
Er is een keuze om eigen Familienieuws te tonen of een Kalender.
In geval van familienieuws dan moet de voorbeeldtekst van het bestandje familienieuws.xsl aangepast worden met de eigen tekst. Als dit bestand gemaakt is zal dit nimmer door het sjabloon overschreven worden. Beheer van instellingen Mocht later een andere doelmap voor de website (bijvoorbeeld een tweede familie of familietak) opgegeven worden dan moet het bestandje naar die andere doelmap gekopieerd worden of aldaar bewust een nieuwe tekst maken.

Persoonskaart
Onderaan de Persoonskaart kan een voettekst getoond worden, met het emailadres van de beheerder.

Statistiek
In de Statistiek worden aantallen weergegeven op achter- of familienaam. Bij de familienaam wordt gebruik gemaakt van de sorteer-als naam die bij Aldfaer onder Onderhoud achternaam ingegeven kan worden. Op die wijze worden de verschillende schrijfwijzen van de familienaam bij elkaar gepresenteerd.

Algemeen
Een vinkje voor de naam behoort bij de naam voor de '/' . Vinkt men dat onderdeel niet aan dan wordt de keuze het deel na de '/'.

Extra Talen
Er kan gekozen worden voor meerdere talen, op dit moment beperkt tot de nevenstaande in het venster. Indien alle extra talen uitgevinkt zijn zal de website geen taalvlag tonen. Ingeval er een vreemde taal wordt gekozen dan wordt op de website zowel de Nederlandse vlag als de corresponderende vlag van gekozen taal getoond.

Overzichten
Als 99 wordt ingevuld bij het aantal generaties dan betekent dat e.e.a. niet van toepassing is en wordt de tekst "dus nvt" afgedrukt. De duur van dia weergave in de diavoorstelling staat standaard op 4 seconden. Het overzicht van de wijzigen bij personen staat standaard op 12 maanden.
Verschillende rapportages kunnen uitgesloten worden.

Gebruiker mag aanpassen
Flexitree geeft een aantal mogelijke instellingen die de opmaak en inhoud bepalen van de website. Daarbij wordt tevens aan de bezoeker van de website de mogelijkheid gegeven om een aantal instellingen naar eigen smaak te beïnvloeden.
De beheerder vinkt aan/uit wat de bezoeker van de website mag aanpassen.
Feiten

Alle feiten kunnen bij de Aldfaer Instellingen aangevinkt worden, waarbij, als er niet wordt aangegeven dat alleen de laatste van het feit nodig is, alles wordt weergegeven.

Alle feiten in Aldfaer aanvinken kan dus tot een zeer grote persoonskaart leiden. Feiten venster

Als ook de Overige feiten in Aldfaer aangevinkt zijn volgt er eerst een samenstelling van de gebruikte categorieën van de geselecteerde groep mensen, waarna deze categorieën aangevinkt kunnen worden.

De selectie wordt bewaard, maar kan, indien aangevinkt, overnieuw worden gemaakt.

Er is ook een mogelijkheid om te zorgen dat een aantal categorieën so-wie-so niet op de selectielijst komt te staan. Zoek dan in de \Lib\dialoogbasis.asjl naar "_s_bepaal_uitsluiten_categorie" en volg de instructie.

Als een zoekvenster ongeveer 20 categorieën bevat is de "OK" knop van het venster soms niet zichtbaar. Met de "TAB"toets kan evenwel doorgescrolld worden, terwijl de ENTERtoets hetzelfde werkt als de "OK" knop van het deelvenster.
Familienaam

Op verschillende pagina's wordt de familienaam getoond. Omdat de startpersoon niet altijd zelf deze familienaam draagt kan de naam apart worden ingegeven.

Indien de naam wordt 'vergeten' in te geven ontstaat de familienaam "Nog invullen"Gebruiker

Via het Beheermenu kan de beheerder aangeven welke instellingen een website-gebruiker gedurende een sessie mag veranderen om zodoende de rapporten naar diens eigen smaak aan te passen. Door hier een item aan te vinken geeft de beheerder voor de betreffende instelling deze toestemming.

Alleen als een gebruiker een instelling mag wijzigen zal de pagina "Instellingen" van FleXiTree het betreffende onderdeel laten zien.

Voor de Aldfaer instelingen geldt dat de gebruiker deze altijd verder mag inperken. Als de beheerder b.v. in de Aldfaer instellingen de feiten heeft aangevinkt, kan de gebruiker er alsnog voor kiezen deze in zijn FleXiTree-sessie niet weer te geven. Als de beheerder de feiten niet heeft aangevinkt, worden deze niet aan FleXiTree doorgegeven, en kan de gebruiker er dus ook niet meer voor kiezen deze te zien.
Deze mogelijkheid wordt in dat geval dan ook niet op de Instellingen-pagina van FleXiTree getoond.

Soms zijn er meer mogelijkheden zoals bij het fotomateriaal. Dit heeft de Aldfaer instellingen "geen" "een" of "alle foto's". "Alle foto's" zal alleen maar voor de gebruiker instelbaar zijn als er minstens één persoon met meer dan één foto is.Fotomateriaal

Bij de Beheerpagina kan fotomateriaal aangevinkt worden. Dat is eenmalig bij de start van een website. Alleen als deze instellingen wijzigen dan zal dit herhaald moeten worden.
1. Met de keuze "Verander fotomateriaal..." wordt bepaald of fotomateriaal
 • wel of niet gekopieerd moet worden naar een submap van de doelmap (een zogenaamd relatief pad) zie Uitvoerbestanden doelmap of
 • dat er niets gekopieerd moet worden, bijvoorbeeld bij het gebruik van een URL adres of dat het materiaal op een andere map staat. Het materiaal wordt dan immers van de URL afgehaald of van de submap.
  Wel is het zo dat als het materiaal niet gekopieerd hoeft te worden de gebruiker zelf moet zorgen dat het materiaal wel op de op te geven map / URL adres staat.
2. Als deze aangevinkt wordt komt een vervolg om de map of URL op te geven.
Als er geen naam wordt ingevuld heeft dit als gevolg dat het materiaal in de hoofdmap komt te staan.

Bij een keuze voor een map op de PC zal deze map een submap moeten worden van de doelmap.

Er kan ook gekozen worden voor een URL. Let op dat het materiaal in beide gevallen daar ook werkelijk staat.
Met een mapnaamreeks wordt een serie van submappen bedoeld, zie plaatje

Als er gewisseld wordt van URL naar een mapnaam, of omgekeerd dan volgt het deelvenster die situatie.
Als er gewisseld wordt van URL naar een mapnaam, of omgekeerd dat volgt de deelvenster die situatie. Wat er getoond wordt in het invulvak is dus wat het op dat ogenblik is. Deze tekst moet aangepast worden als die anders moet worden.
Groepsfoto

Het is mogelijk aan een foto waar meerdere personen op staan per persoon verklarende labels toe te voegen zodat de bezoeker een makkelijke herkenning heeft. Aanbevolen wordt om een niet al te kleine foto uit te kiezen en die foto met het sjabloon Groepsfoto uit de Bonus rapporten (rubriek Materiaal ) te bewerken.
Vormgeving

Met dit scherm wordt de opmaak bepaald voor kleuren, lettertypen en lettergrootte. Deze worden niet uit de Aldfaer instellingen overgenomen.
Vormgeving Bij de kleurkeuze opent een Windows kleurenpalet waar u de keus kunt maken.
Lettertypen zijn tot een een vijftal beperkt; de grootte moet liggen van 8 tot en met 14.

Voor hen die dit zelf willen manipuleren is een voorbeeld_flexitree_hook.cfg gemaakt en staat in de map Bonus rapporten\ -Alle sjablonen\Flexitree. Bij gebruik moet deze met de naam flexitree_hook.cfg in de map Lib user geplaatst worden.

Let op dat sommige kleurcombinaties van het lettertype en achtergrond de leesbaarheid niet bevorderen.! Als de achtergrond èn het lettertype bijvoorbeeld blauw zijn, dan is de tekst uiteraard niet leesbaar.Startpersoon

Er is een optie om FleXiTree te laten beginnen met de persoonskaart van een aan te wijzen persoon. Dat wordt 'startpersoon' genoemd.
Deze startpersoon moet daarom dan ook deel uitmaken van de (deel)selectie en dat is dan ook de reden dat deze vraag als laatste wordt gesteld. Het dialoog gaat er vanuit dat er drie mogelijkheden zijn:
 • Het is de hoofdpersoon.
 • Het is de eerste persoon die in de selectie voorkomt, NIET zijnde de hoofdpersoon.
 • De interne code van de startpersoon wordt apart ingegeven.
  Vergeet niet dit nummer eerst op te zoeken!
Het in te voeren nummer wordt net zo lang gecontroleerd totdat blijkt dat het een bestaand nummer is.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is één selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen én de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Privacy filter

Met ingang van de versie 8.0 is het Privacy filter van Aldfaer aangepast waardoor de extra functionaliteiten van het pf van het sjabloon overbodig zijn geworden.
De functionaliteit om personen zonder datumgegevens en zonder overlijdensvinkje af te stemmen met hun omgeving, om zodoende te kunnen publiceren, is integraal opgenomen in het Aldfaer privacyfilter.
Ook personen die onder de Tab Diversen "Niet publiceren" aangevinkt hebben worden, los van het privacyfilter, niet meegenomen.


De inrichting van de website

Op uw PC ziet u het resultaat zoals beschreven onder de Tab 'Uitvoer bestanden' hetwelk, als alles bevalt, vervolgens naar de providor geupload moet worden.

U start dan een FTP programma, bijvoorbeeld het gratis FileZilla. U klikt het pulldownpijltje onder Bestand aan waarbij de account wordt getoond. U kiest de site-naam en er wordt ingelogd.
Links surft u naar de doelmap van de PC waar u de rapportage heeft opgeslagen. Dat zal altijd het pad zijn dat in de Aldfaer Instellingen Bestanden is opgegeven voor de Rapportuitvoer plus de submap zoals U in het sjabloon voor doelmap heeft opgegeven.

Als u nu voor de eerste keer de gegevens overbrengt dan zult u alle gegevens moeten selecteren en naar de rechterkant slepen. Mocht het een bijwerkactie zijn dan gaat het eigenlijk alleen maar om de nieuwe zaken over te hevelen. Dat is op zich heel makkelijk; per hoofd- en submap sorteert u aan de linkerkant de bestanden op datum en alles met een latere datum dan uw eerste upload is dus nieuw en moet naar dezelfde map aan de rechterzijde. Deze manier van alleen nieuwe bestanden overbrengen kan veel tijd besparen.

De structuur op uw website moet exact die van de PC volgen. In het onderstaande schema zijn alleen die bestanden of complete mappen aangegeven welke overgenomen moeten worden.

Benodigde bestanden op uw website
Naam bestandOpmerking
index.htmlhet startbestand van http://uw_naam.nl
index_xxxxx.htmlDe xxxxx staat voor de (familie)naam van het bestand.
instellingen.xmlde voorkeurs-instelling
stamboom_xxxxx.xmlde basis met de persoonsgegevens. De xxxxx staat voor de naam van het bestand.
stamboom.css het opmaakprofiel.
familienieuws.xslhet nieuws, door u zelf gemaakte aanpassing.
submap \Bin\volledig over te nemen, U krijgt bij een update van FleXiTree bericht als er nieuwe bestanden zijn bijgekomen die dus overgenomen moeten worden
submap \Svg\idem als Bin
submap \FotoArchief\
(of een andere door u gekozen naam)
Indien u bij het sjabloon heeft gekozen om het materiaal te kopieren dan vindt u dat in de door u gekozen map. De link in de persoonskaarten e.d. zal naar deze map verwijzen. Deze map moet u volledig overnemen.


In het geval dat u een website heeft waar FleXiTree onderdeel wordt van een groter verband zal u reeds een index.htm(l) hebben in de root van de website. Als dat zo is zult u in die index een link moeten opnemen die verwijst naar de startlink voor FleXiTree en FleXiTree zal dan in zijn geheel als bovenstaand in een submap van de website geplaatst moeten worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.2622-08-2019Nagenoeg alle menu's zijn samengebracht in één samengesteld menu
  Het scan-systeem is vervallen
  Men kan de standaard kleuren en lettertype met een hook zelf samenstellen
  Oude script is opgeschoond
   
8.2527-06-2019Aangepast aan Aldfaer vensters voor versie 8.0.
  script en verwijzingen naar coördinaten verwijderd
  libraries coördinaten verwijderd
  Het Aldfaer Privacyfilter wordt weer gevolgd, het eigen PF is vervallen
   
 01-06-2018Google plaatskaarten zijn niet meer van toepassing vanwege de commerciële Key
 01-06-2018Groepen zijn toegevoegd bij de deelselecties
 02-02-2018UK vertaling menu
   
 14-04-2017Privépersonen worden nu goed gesorteerd op de lijsten.
   
 07-03-2016URL voor voorbeeld aangepast.
   
 23-12-2015Speciale attentie onder Doel voor server die onder ASP/NET werkt.
   
7.2407-12-2015FleXiTree werkt nu op Internet ook onder de Windows browser Edge; daarvoor zijn nieuwe bestanden in de Bin map geplaatst.
  Een drietal hoge resolutie afbeeldingen hebben een nieuwe URL gekregen; deze moeten evenals de Bin map ook geüpload worden als een website wordt gebruikt.
  Aangepast voor de character encoding utf-8
   Op de persoonskaart is nu Overlijden onderdrukt in geval van levenloos geboren, tenzij de gebruiker bij Overlijden een datum en/of plaats heeft ingevuld.
Tweetrapslijsten (zoals b.v. Overzicht roepnamen, Overzicht achternamen en tweede persoon Verwantschap) met diakritische tekens daarin worden ook in IE goed weergegeven. Uitlijningsproblemen zijn opgelost.
   
6.2315-01-2015Er zijn 5 nieuwe talen doorgevoerd.
  familienieuws.xsl wordt nimmer overschreven, waardoor nieuwe code t.g.v. nieuwe talen, niet toegevoegd kan worden. De gebruiker kan nu uit familienieuws_standaard.xsl de ontbrekende code zelf toevoegen aan het eigen familienieuws.xsl.
 25-09-2014 Niet-eigen kinderen worden ook binnen de relatie getoond.

6.2221-06-2014 Bij de keuze-tab Nageslacht zijn twee overzichten toegevoegd; een verkort parenteel en idem een verkort parenteel van de stamvader van de hoofdpersoon van de persoonskaart.

6.2121-04-2014 Door problemen met een nieuwe update van de browser Chrome is de voor release klaarstaande versie 6.21 alsnog aangepast (Stamboom.js).
 31-12-2013 De knoppenbalk blijft nu altijd bovenaan de pagina staan waardoor het scrollen eenvoudiger is. Dat komt vooral ten goede aan kleinere schermen zoals bij notebooks en tablets.
   Het browser-overzicht op de eerste pagina 'Doel' heeft nu een regel met het Familienieuws en een paragraaf inzake een bekende fout.

6.2002-11-2013Van personen die onder het Privacy Filter vallen is geen persoonskaart meer oproepbaar
  Deze versie geeft voor Google Chrome en Safari dezelfde rapportmogelijkheden als onder FireFox. Hiertoe is de omvang van de map \Bin\ aanzienlijk groter dan voorheen. Voor een juiste werking moet de map \Bin\ van uw website verwijderd en de lokale map \Bin\ uit de doelmap volledig geupload worden.
  Uit de map \Bin\ uit de doelmap kunt u, mochten die aanwezig zijn, 5 bestanden verwijderen. Dat zijn AchternamenLetterIndexChrome.xsl, AchternamenLijstChrome.xsl, PersoonskaartChrome.xsl, ZoekPersoonChrome.xsl en stamboom.css.
  Om alle rapporten lokaal onder Chrome te kunnen bekijken moet u aan de snelkoppeling voor Chrome op de regel 'Doel' achter de regel het volgende opnemen: spatie --allow-file-access-from-files.
  Het sjabloon is opgeschoond van conversie-code van oudere versie dan 614.
  Om het familienieuws onder FireFox lokaal te verkrijgen moet de instelling aangepast worden
• start FireFox, type "about:config" in de adresbalk en accepteer "i'll be careful"
• ga naar de regel "security.fileuri.strict_origin_policy" en verander door dubbelklikken op die regel de waarde naar "false"
• sluit FireFox af en start opnieuw, dan werkt familienieuws wel
  Bij de diavoorstelling kan nu met de spatiebalk gepauzeerd worden.
   Indien de begin- èn einddatum van een feit gelijk zijn dan wordt alleen de datum getoond en niet meer 'vanaf' en 'tot'.
   Bij gebruik van een andere browser dan IE kreeg je bij bewegen van de muis over een foto geen tooltip te zien. Dat is hersteld.

6.1902-09-2013Overleden personen werden abusievelijk niet altijd opgenomen in de selectie
  Als er geen personen werden geselecteerd dan stopte het sjabloon.
  Er werd ten onrechte een plusminus aan een feit-datum toegewezen.
  Onder browsers Chrome & Safari is nu een beperkte weergave (zie tekst onder Doel).
  Lib functies bin_list en svg_list in dit sjabloon opgenomen.

6.1823-02-2013Ondersteuning van Windows 8
  Verbetering van de werking onder IE10
  Uitschakeling van de SVG bij 64-bits machine.
  Als het Feit Adres niet aangevinkt werd in de Instellingen ontstond een scriptfout binnen Aldfaer. Dit is opgelost.

6.1721-11-2012Ondersteuning van Windows 8
  Ondersteuning van Internet Explorer 10
  Verbetering van de uitlijning persoonskaart

6.1620-09-2012 De sorteer-als naam wordt nu ook in de Statistiek toegepast. De eigenaar kan via de dialoog webrapportages dit wel of niet activeren, waarna de bezoeker in de FT instellingen kan kiezen voor de sorteernaam dan wel de naam toe te passen.

6.1506-09-2011De menu-structuur van het sjabloon is aangepast op het menu van FleXiTree opdat e.e.a. duidelijker is wat het effect zal zijn van de verschillende instellingen.
De onderhoudsrapporten zijn nu uitsluitend in de Bonus rapporten , rubriek Uitzoeken, opgenomen.

28-07-2011Het bestand stamboom.js is aangepast op het gedrag in browsers op niet bestaande plaatsen in google-maps.
26-03-2011Het bestand stamboom.css is leesbaarder gemaakt door de kleurcodes van de standaard toe te voegen en welke interne tabel daar invloed op heeft.
03-03-2011Doorwerking van de bibliotheek default jumplink
6.1424-02-2011Als het aantal goedgekeurde personen exact een veelheid van duizend was werd de einde tag personen niet gemaakt.
05-02-2011Toegevoegd is een functie Groepsfoto. Met het sjabloon in de Bonus Rapporten (rubriek extra) kan een foto van meerdere labels voorzien worden waardoor bij de persoonskaart de foto voor de bezoeker herkenbaarder wordt.
Het sjabloon FleXiTree maakt nu gebruik van een bibliotheek (6e versie) waar meerdere sjablonen van functies gebruik maken. Dat is in het versienummer tot uiting gekomen. De belangrijkste wijziging is daarbij het gebruik van het Privacy filter van dit sjabloon; niet te verwarren met het Aldfaer Privacy Filter.
Standaard staat het sjabloon Privacy filter uit.

1.1315-12-2010Toegevoegd is een functie plaatskaarten die werkt conform de Google Earth presentatie van landkaarten. Zowel overzichten van woon-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensplaatsen zijn aanwezig als ook bij de persoonskaart, waar alle voorkomende plaatsen worden getoond. De functie kan door de 'eigenaar' optioneel worden toegepast.

1.12.128-09-2010De afhandeling van de overlijdenstekst werd niet goed overgenomen in de tekstuele rapporten.
17-09-2010Bij de afhandeling van de overlijdenstekst werd het jaartal niet goed opgenomen waardoor FT vastliep.
30-08-2010Voor de opgave van submap van de foto is de controle op de schrijfwijze aangepast zodat flexitree/map/fotomap/submap/enz mogelijk is.

1.12.006-04-2010Er kan nu gekozen worden voor een sierstamboom van hoge - of lagere kwaliteit.
Het email-adres voor de beheerder wordt gecontroleerd op juiste schrijfwijze.

1.11.013-03-2010Alleen als men verbonden is met het internet worden voor schermprojectie sierstambomen van de hoogste kwaliteit gebruikt.
nieuwe opzet help on-line

1.10.426-01-2010code kwartier-lus en meerdere ouders verbeterd

1.10.307-01-2010functiefout in aanroep weboverzichten hersteld
(Beheerders stuurvariabele) als er geen roepnaam is dan wordt de eerste van de voornamen genomen

1.10.207-12-2009versnelling in code aangebracht voor onderhoudrapportage kwartier-lus en meerdere ouders
Dat was nodig bij een bestand van 149.000 records

1.10.119-09-2009fout oplossing bij wisseling van bestand, kwam voor bij keuze tweede stamboom naar dezelfde doelmap

1.10.026-08-2009een gebruikersprofiel gemaakt t.b.v. meldingen en voortgang van het sjabloon
meldingen in volgorde hernieuwd
onderhoudslijst Akte BH/KH toegevoegd
tijd geboorte en ovl toegevoegd
welkompagina familienaam REF record attribuut pref toegevoegd
invoering van SETDEF met uit te sluiten categorie van overige feiten
invoering van scan-aanvragen
uitsluiting van de categorie "Akte*" in overige feiten
internationalisering en aanpassing van diverse functies ter ondersteuning daarvan
aparte bibliotheek voor sjabloonfuncties
ter vermijding van vervuiling wordt een TMP map aangelegd
link/hover kleuren en underline toegevoegd
DIALADDs dialoogvenster kleur verbeterd

1.09.026-09-2009rapportenmenu is toegevoegd
wijziging stamboom.xml en instellingen.xsl door de multi-stamboom opzet.
familienaam opgenomen in de stamboom
CSS file bestuurbaar gemaakt

1.08.224-4-2009probleem biologisch kind bij single-parent opgelost

1.08.115-02-2009Toepassing van de index (alle categorien) bij DIALEXP
Toepassing van de DIALINFO
Onderhoudsrapport geen feiten uitgebreid met geen overige feiten

1.8 02-01-2009Publicatie-versie voor de Bonusrapporten

1.7.0402-01-2009verbetering dialoogkeuzemenu opvragen van de DIALEXP
31-12-2008verbetering html-code in Logfile
1.7.0325-12-2008loskoppeling van DialogenOpbouw
verbetering afhandeling keuze startpersoon bij de naam- of familienaamkeuze
gebruikmaking van de Tag NAMESORT bij de familienaam (niet de gekozen naam)
1.7.0210-12-2008verbetering PRINT afmetingen fotomateriaal
1.7.0108-12-2008verbetering inname verkeerde naam submap fotomateriaal
i.g.v. URL keuze en WEL kopieren wordt de WEL na een melding naar NEE weggezet.
tekstweergave onder Opera, nieuwe stamboom.js
extra haken rond de feiten en alternaties bv OCCU|alt

1.727-11-2008Publicatie-versie voor de Bonusrapporten

1.6.07 24-11-2008versnelling controle startpersoon.
verbetering situatie Instelling Aldfaer Overigefeiten NIET aan en het sjabloon vraagt de categorien WEL aan.
opvraag bij een verkeerde ID van de startpersoon aangepast
26-11-2008ondertrouw 4.0.5 + versie-afhankelijk gemaakt

1.6.06 19-11-2008ondertrouwgetuigen toegevoegd
varToonSorteersleutel weggehaald, wordt in de stylesheet afgehandeld
PERSOON link 0 afgesloten met /
vermelding Carel Plantagie
verbetering wegschrijven van stuurvariabelen

1.6.05 08-11-2008referentiepersoon gewijzigd naar startpersoon
stuurgegeven Achternaam, Voornaam of Voornaam Achternaam

1.6.04 05-11-2008inname fotomateriaal verbeterd
stuurgegeven Meerkolommen nu correct weggeschreven

1.6.03 03-11-2008dialoogteksten bijgewerkt m.b.t. inname verplichte gegevens
aanvullende stuurgegevens
inname GEEN materiaal bij de eerste initialisatie FleXiTree mogelijk(er)

1.6.02 24-10-2008dialoogtekst bijgewerkt
i.v.m. sortering leeftijd is age="10" of="1" nu age="11" of="1"
varSTUUR variabelen aangemaakt
varTOON variabelen i.v.m Dia Start en Lijstsortering aangemaakt

1.6.01 23-10-2008voornaam/naamkeuze werd niet goed ingesteld
alternatieve tekst bij overlijden
FACTSOUR uit de conditie gehaald voor een feitweergave
wijziging van age="40 of 41" naar age="40" of="1"
deelselectie 8,9, en 10 uit dialogenopbouw doorgevoerd

1.6 08-10-2008Publicatie in Bonus
door de logging werd twee keer de ontbrekende files getoond
verbetering dialoogscherm referentiepersoon
menu in de juiste volgorde van afhandeling gezet
opgevangen dat categorien opgevraagd worden maar in de deelselectie niet aanwezig zijn, dus NULL
referentiepersoon niet bestaand bij familienaam of gekozen naam opgelost

1.5.07 28-09-2008rename RELASTART naar BEGIN en RELAEND naar END (twee plekken)
WITN verbijzonderd met NAME tag igv geen link attribuut

1.5.06 26-09-2008Aldfaer "sorteer als" opgenomen attribuut sort
leeg blok FACT toegestaan, maar produceert wel "geen gegevens"

1.5.05 26-09-2008condities voor de eventblokken critisch bekeken en aangepast
hook voor de onderhoudsnaam opgenomen in de fexitree_hook.cfg
wijziging t.g.v. nieuwe DialogenOpbouw
als kinderen niet in de deelselectie voorkomen komen ze ook niet meer voor bij de "rest kinderen"

1.5.04 25-09-2008blok ondertrouw MARL gemaakt
bron geboorte verschoven naar BIRTH
Logfile aangepast op DialogenOpbouw

1.5.03 24-09-2008blok geboorteaangifte REGB gemaakt
blok MARC eindtag

1.5.02 22-09-2008bronnen toegevoegd
getuigen toegevoegd
keuze voornamen/roepnaam toegevoegd
kerkelijk huwelijk vermelden
blok overlijden aangifte <REG> gemaakt
volledige herschrijving van de write-gedeelte ter vermijding van spaties, blanko regels, betere new lines

1.5.01 10-09-2008appendmethode bij printen toegepast
er wordt een log.html bestand gemaakt naast de index.html, waardoor de settings e.d. van het sjabloon worden vastgelegd.

1.5 09-09-2008Publicatie in Bonus
De feiten-afvraag condities voor FACTS herschreven.

1.4.02 02-09-2008Bij een eerste keer mist men af en toe de startdialoog voor de feiten. Deze dialoog is nu aangepast en er komt een melding.

1.4.01 01-09-2008HTML-strict gemaakt
Opmaak van de Onderhoudslijsten is beinvloedbaar door style hookconstructie
Referentiepersoon moet nu onderdeel uitmaken van de set en wordt dus niet meer extra toegevoegd aan de set

1.4 28-07-2008aanpassing link/-controle en dialogen van de fotomateriaalmap
doorvoering relatieblok voor adoptie-ouders

1.3.10 11-07-2008verbetering weergave niet-biologische kinderen

1.3.9 10-07-2008verbetering wd en spatie
verbetering geboortenotitie bij alleen een BAPT gegeven
verbetering overlijdensnotitie bij alleen een BURI gegeven
RELATYPE gewijzigd naar attribuut type

1.3.8 30-06-2008de functie S_datum_nauwkeurigheid en S_datum aangepast op jaartallen voor Christus
introductie van attribuut "bc"
onnodige spatie bij RELASTAR

1.3.7 27-06-2008 maar weer eens op dubbele spaties gecorrigeerd
verdere mogelijkheden van age bij ongelijke datums afgemaakt
stamboom.xlm regel source/versienummer/datum aanmaak bestand toegevoegd
stamboom.xlm regel "xml-stylesheet type="text/xsl" href="Bin/Stamboom.xsl"" toegevoegd

1.3.6 26-06-2008 ?:. geeft een bug, hersteld

1.3.5 25-06-2008 door de weergave van Aldfaer leeftijd zijn alle functies m.b.t leeftijd/nauwkeurigheid aangepast
voorstel PERSONAL lonz blijft onz

1.3.4 23-06-2008extra filter over Overige feiten (zijn ze wel gevraagd)
rapport html kwartierlussen verbeterd
S_age_jaren verbeterd ; een SPAC constructie zorgde voor een bug
voorbereiding weergave van Aldfaer leeftijd ook in FleXiTree

1.3.3 19-06-2008datum_nauwkeurigheid op 2 punten hersteld
bij een keuze van naamselectie een loop voor niet bestaand gemaakt
onderhoudsrapport kwartier_lussen van Paul toegevoegd

1.3.2 16-06-2008stuurvariabele varFolderFotoAlbum ipv varFotoPad
geboorte- relatie- en overlijdensnotities worden opgenomen
overige feiten toegevoegd, door een Aldfaer bug nu beperkt tot 50
alle feiten volgen de Aldfaer Instellingen, waardoor de dialoog ook is aangepast
de Moederset_pf ligt oplopend op interne code dus ook Stamboom.xml

1.3.1 11-06-2008foto-attributen w en h toegevoegd
Controle overzicht meerdere vaders/moeders
aanzet voor fotomateriaal wel/niet kopieren
variabele map / URL voor fotomateriaal

1.3 05-06-2008release versie voor Bonus rapporten.

1.24 02-06-2008stuurvariabele voor kalender toegevoegd.
diverse tekstlijnen opgeschoond.

1.23 30-05-2008umlaut probleem opgelost door iso in print instellingen.xls te wijzigen;
extra stuurvariabelen voor Nieuws en Onderhoudslijsten;
beheergegevens worden correct en onmiddellijk doorgevoerd;
installatienotitie verwijderd en helptekst aangepast
FamilieNieuwsVoorbeeld verwijderd, familienieuws.xsl wordt nu IfNotExist aangemaakt.

1.22 27-05-2008 attribuut wd niet meer in code;
de gesuggereerde websitelink naar de foutenlijst is niet toegepast waardoor de info-pagina weer aangepast is;
de attributen day en mth zijn voorzien van een remark;deze krijgen nu age="0";
aanvulling in code op onvolledige datum waardoor ook de ontbrekende jaartallen gevonden worden.

1.21 01-05-2008controle op niet ingevuld jaar bij leeftijdbepaling DEATDATE of BIRTDATE;
bij feiten zonder inhoud wordt vermeld "geen gegevens";
bij feiten zonder categoriebenoeming wordt nu vermeld "geen gegevens"
omdat het stylesheet er vanuit gaat dat er een categorie is ingevuld.
08-05-2008Arie gewijzigd in Adrie
emailadres en website weggehaald uit instellingen.xsl
de functie S_age_jaren voorzien van remarks tussen de ENDS ter voorkoming van spaties
de extreem hoge leeftijden niet aangepast (veroorzaakt door ontbrekende jaartallen)
CHILTYPE en PARETYPE toegevoegd met attribuut "type"
alle data Aldfaer worden nu identiek doorgegeven
12-05-2008onderhoudsmodule gemaakt met controllelijsten
aparte flexitree_onderhoud_hook.cfg toegevoegd
help- en informatie-pagina aangepast
13-05-2008"geen feiten"controlle laten aansluiten op de aangevinkte vraag van feiten
18-05-2008nauwkeurigheid van de datum gesplitst naar aparte berekening per situatie
SPAC gebruikt in de leeftijdbepaling
attributen voor dagen en maanden toegevoegd in de leeftijdbepaling

1.1 21-04-2008ingave InterneCode DIALNEDI gemaakt
controle op wijziging stamboom iz referentieID
20-04-2008ingave InterneCode verscherpt

1.0 19-04-2008Initiele versie
rename StamTotaal naar FleXiTree