Help - Personen naar Excel

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is persoonsgegevens via een tekstbestand over te zetten naar Excel of een ander spreadsheet programma.
Omdat Excel datums niet altijd herkent zijn deze in een aparte kolom opgeslagen zodat er toch op alle datums gesorteerd kan worden.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld wat n het inlezen in Excel, met bewerkingen 'data naar kolommen' en 'sorteren op de kolom Sorteer Diakrieten' er uitziet als dit voorbeeld. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.


De uitvoer *.txt is feitelijk een csv semi-colon gescheiden format hetwelk geopend kan worden met Excel.
Tip! Excel 2000/2003 heeft een limiet van 65.536 regels. Als er meer regels zijn kies dan voor de personen in delen over te brengen. Let op dat door huwelijken meerdere regels per persoon worden gemaakt. Reken daarom met ca 80% van de personen.
Tip! Voorwaarde voor een nieuw Excel bestand is dat die een andere naam moet hebben dan een geopend bestand dat u probeert weg te schrijven.


Gegevens
Er kan geselecteerd worden wat overgebracht moet worden. Een en ander spreekt voor zichzelf. De gemaakte keuze wordt vastgelegd.


Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • zelf in te stellen rapportnaam.txt, het rapport met de gegevens.
  Klik hier voor een beschrijving hoe een Excel bestand verder afgewerkt kan worden. (wordt geopend in Uw browser)
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie >
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
 29-03-2020keus 26 voor de mutatiedatum werkte niet naar behoren.
  Keus voor ouders (24 en 25) verbeterd in de uitwerking.
   
8.1424-06-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
   
7.1407-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.1312-02-2017Overbodige spaties aan het einde van tekst onderdrukt
  In geval van adoptie- met biologische ouder met gelijke sexe verschoof een regel; is nu hersteld door in zo'n situatie een extra regel aan te maken met alle gegevens.
 23-01-2017Kopregel o.a. 'datum' gewijzigd naar unieke tekst.
   
7.1215-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
   
7.1120-07-2016Er is een aparte kolom gemaakt om de sorteer als achternaam op te geven. Indien niet opgegeven bij de Onderhoud achternaam dan wordt de Achternaam gegeven.
  Op aangeven van Paul Kallenberg is ook een optionele kolom opgenomen om de Achternaam, rekening houdend met diakritische tekens, te sorteren.
  De versie van het sjabloon wordt nu ook weggeschreven.
   
7.1002-12-2015Indien gekozen wordt voor Relatie dan wordt nu ook de Ondertrouw als aparte regel bij beide partners opgenomen.
  
7.0930-07-2015De uitvoer wordt uitsluitend naar een tekstbestand geschreven. De keuze voor de format *.xls is niet meer in het sjabloon mogelijk.
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  
6.0802-07-2014Indien gekozen wordt voor een deelselectie 'Voorgeslacht' dan wordt nu ook het generatie- en kwartiernummer in aparte kolommen toegevoegd.

6.0716-06-2013Datum scheiding toegevoegd
Datum geboorte onnodige spatie gecorrigeerd.

6.0603-03-2012 Voor de zeer grote bestanden is een verwerkings limiet ingesteld van 75.000 records. Een melding wordt getoond hoe de volgende tranche records gexporteerd kan worden.

6.05.402-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Bij niet-biologische ouders wordt het ouder-type getoond.

5.05.328-08-2010 Ten onrechte werd de selectie geboorte-aangifte aangemerkt in de persoonlijke instellingen als opgevraagd.

5.05.220-02-2010 Nieuwe help en bibliotheek 5

4.5.229-12-2009 datumkolommen dd-mm-yy samengesmolten naar N-yyyy-mm-dd zodat er meer Excel sorteringen mogelijk zijn.

4.5.112-12-2009 kolomverschuiving 15/16 Overlijden bron hersteld

4.5.010-07-2009 laatste rapport aangebracht
deelselectie 'alleen overledenen' hersteld
gereedlijst gemaakt

4.4.227-12-2008 aansluiting aan bibliotheek 4. totaal selecties
4.4.105-12-2008 betere omschrijvingen van huwelijk- en begrafenistype
kinderloos en ongehuwd gestorven is toegevoegd
4.4.027-11-2008 aansluiting aan bibliotheek 4.
bronnen toegevoegd
adresopstelling qua delimiter verbeterd

3.203-09-2008 HTML strict gemaakt.
Opmaak beinvloedbaar door hook-constructie

3.130-10-2007 aangepast naar de nieuwe versie DialogenOpbouw

3.0 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan.

2.125-04-2007 Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
Ombouw naar de DialogenOpbouw.asjl

1.1 25-05-2006 Menu toegevoegd voor selecties voor-/nageslacht en gezin actieve persoon met daarbij een generatie-aanduiding EN Generatiebeperking
26-05-2006 Bij onbekende datums de 0 weggehaald
Toegevoegd bij voornamen de initialen en de eerste voornaam
Toegevoegd de aanduiding x bij ovl vink omdat soms de datum ontbreekt
Toegevoegd aan de persoonskaart ouders van de partner
27-05-2006 Toegevoegd aan selectiemenu de pure Tags ASCE DESC PERS
Sortering DESC en ASCE gemaakt
14-06-2006 Bij selectie van onderwerpen de ID van de vader en moeder toegevoegd

1.018-05-2006 Initiele versie, overgenomen van mijn diverse bibliotheek
21-05-2006 Dialogen.asjl drivetest aangepast
Menu teksten