Help - Personen naar Excel

Doel Instellingen Naam uitvoerbestand Uitvoerbestanden Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is persoonsgegevens via een tekstbestand over te zetten naar Excel of een ander spreadsheet programma.
Omdat Excel datums niet altijd herkent zijn deze in een aparte kolom opgeslagen zodat er toch op alle datums gesorteerd kan worden.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld wat n het inlezen in Excel, met bewerkingen 'data naar kolommen' en 'sorteren op de kolom Sorteer Diakrieten' er uitziet als dit voorbeeld. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


De uitvoer *.txt is feitelijk een csv semi-colon gescheiden format hetwelk geopend kan worden met Excel.
Tip! Excel 2000/2003 heeft een limiet van 65.536 regels. Als er meer regels zijn kies dan voor de personen in delen over te brengen. Let op dat door huwelijken meerdere regels per persoon worden gemaakt. Reken daarom met ca 80% van de personen.
Tip! Voorwaarde voor een nieuw Excel bestand is dat die een andere naam moet hebben dan een geopend bestand dat u probeert weg te schrijven.


Gegevens
De gegevens kunnen uitgeselecteerd worden op diverse algemene gegevens en feiten. Een en ander spreekt voor zichzelf. De gemaakte keuze wordt vastgelegd.

Het venster aan de rechterzijde geeft de standaard selectie weer.

Let op!!
De tekst van Bronnen wordt nagekeken en alleen voor dit (Excel)bestand gecorrigeerd op het teken ";" .
Dit teken MAG NIET in tekst voorkomen omdat dit teken een scheidingsteken is naar een volgende regel.


Rapportuitvoer
De standaard bestandsnaam van de rapportuitvoer kan zelf gewijzigd worden. Indien een wijziging gewenst wordt komt in een nieuw venster de naam van de stamboom als wijzigbaar voorstel, met weglating van vreemde tekens.
De gekozen naam wordt in kleine letters bewaard; in geval dat er van naam gewisseld moet worden kan er gekozen worden uit de opgeslagen namen f een nieuwe ingevoerd worden.

Wordt de lijst te groot dan kan eventueel een opgeslagen naam verwijderd worden. In dat geval wordt er geen nieuw excel overzicht aangemaakt.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • zelf in te stellen rapportnaam.txt, het rapport met de gegevens.
  Klik hier voor een beschrijving hoe een Excel bestand verder afgewerkt kan worden. (wordt geopend in Uw browser)
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • excel_persons_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit n of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
 23-01-2017Kopregel o.a. 'datum' gewijzigd naar unieke tekst.
   
7.1215-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
   
7.1120-07-2016Er is een aparte kolom gemaakt om de sorteer als achternaam op te geven. Indien niet opgegeven bij de Onderhoud achternaam dan wordt de Achternaam gegeven.
  Op aangeven van Paul Kallenberg is ook een optionele kolom opgenomen om de Achternaam, rekening houdend met diakritische tekens, te sorteren.
  De versie van het sjabloon wordt nu ook weggeschreven.
   
7.1002-12-2015Indien gekozen wordt voor Relatie dan wordt nu ook de Ondertrouw als aparte regel bij beide partners opgenomen.
  
7.0930-07-2015De uitvoer wordt uitsluitend naar een tekstbestand geschreven. De keuze voor de format *.xls is niet meer in het sjabloon mogelijk.
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  
6.0802-07-2014Indien gekozen wordt voor een deelselectie 'Voorgeslacht' dan wordt nu ook het generatie- en kwartiernummer in aparte kolommen toegevoegd.

6.0716-06-2013Datum scheiding toegevoegd
Datum geboorte onnodige spatie gecorrigeerd.

6.0603-03-2012 Voor de zeer grote bestanden is een verwerkings limiet ingesteld van 75.000 records. Een melding wordt getoond hoe de volgende tranche records gexporteerd kan worden.

6.05.402-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Bij niet-biologische ouders wordt het ouder-type getoond.

5.05.328-08-2010 Ten onrechte werd de selectie geboorte-aangifte aangemerkt in de persoonlijke instellingen als opgevraagd.

5.05.220-02-2010 Nieuwe help en bibliotheek 5

4.5.229-12-2009 datumkolommen dd-mm-yy samengesmolten naar N-yyyy-mm-dd zodat er meer Excel sorteringen mogelijk zijn.

4.5.112-12-2009 kolomverschuiving 15/16 Overlijden bron hersteld

4.5.010-07-2009 laatste rapport aangebracht
deelselectie 'alleen overledenen' hersteld
gereedlijst gemaakt

4.4.227-12-2008 aansluiting aan bibliotheek 4. totaal selecties
4.4.105-12-2008 betere omschrijvingen van huwelijk- en begrafenistype
kinderloos en ongehuwd gestorven is toegevoegd
4.4.027-11-2008 aansluiting aan bibliotheek 4.
bronnen toegevoegd
adresopstelling qua delimiter verbeterd

3.203-09-2008 HTML strict gemaakt.
Opmaak beinvloedbaar door hook-constructie

3.130-10-2007 aangepast naar de nieuwe versie DialogenOpbouw

3.0 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan.

2.125-04-2007 Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
Ombouw naar de DialogenOpbouw.asjl

1.1 25-05-2006 Menu toegevoegd voor selecties voor-/nageslacht en gezin actieve persoon met daarbij een generatie-aanduiding EN Generatiebeperking
26-05-2006 Bij onbekende datums de 0 weggehaald
Toegevoegd bij voornamen de initialen en de eerste voornaam
Toegevoegd de aanduiding x bij ovl vink omdat soms de datum ontbreekt
Toegevoegd aan de persoonskaart ouders van de partner
27-05-2006 Toegevoegd aan selectiemenu de pure Tags ASCE DESC PERS
Sortering DESC en ASCE gemaakt
14-06-2006 Bij selectie van onderwerpen de ID van de vader en moeder toegevoegd

1.018-05-2006 Initiele versie, overgenomen van mijn diverse bibliotheek
21-05-2006 Dialogen.asjl drivetest aangepast
Menu teksten