Help - Notities naar Excel

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is de notitieblokken van Aldfaer over te zetten naar Excel of een ander spreadsheet programma.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld wat n het inlezen in Excel, met bewerkingen 'data naar kolommen' en 'sorteren op de kolom Sorteer Diakrieten' er uitziet als dit voorbeeld. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.


Gegevens
De notities kunnen geselecteerd worden. Een en ander spreekt voor zichzelf. De gemaakte keuze wordt vastgelegd.

Let op!!
De tekstblokken worden nagekeken en gecorrigeerd op het teken " .
Dit teken veroorzaakt problemen voor Excel en wordt omgezet naar een enkele quote.

Tip! Excel 2000/2003 heeft een limiet van 65.536 regels. Als er meer regels zijn kies dan voor de personen in delen over te brengen. Let op dat door huwelijken meerdere regels per persoon worden gemaakt. Reken daarom met ca 80% van de personen.
Tip! Voorwaarde voor een nieuw Excel bestand is dat die een andere naam moet hebben dan een geopend bestand dat u probeert weg te schrijven. Met andere woorden; Excel eerst afsluiten vrdat u dit rapport maakt.

Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • zelf in te stellen rapportnaam.txt, het rapport met de gegevens.
  Klik hier voor een beschrijving hoe een Excel bestand verder afgewerkt kan worden. (wordt geopend in Uw browser)
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • geenoutput.html, indien er geen rapport gemaakt is.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie >
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0423-06-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
   
7.0407-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.0315-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
  Er is een aparte kolom gemaakt om de sorteer als achternaam op te geven. Indien niet opgegeven bij de Onderhoud achternaam dan wordt de Achternaam gegeven.
  Op aangeven van Paul Kallenberg is ook een kolom opgenomen om de Achternaam, rekening houdend met diakritische tekens, te kunnen sorteren.
  De versie van het sjabloon wordt nu ook bewaard.
   
7.0812-02-2016Toegevoegd is de uitvoer van de Code
  Verschuiving bij keuze nageslacht is opgelost.
  
7.0230-07-2015De uitvoer wordt uitsluitend naar een tekstbestand geschreven. De keuze voor de format *.xls is niet meer in het sjabloon mogelijk.
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  
6.0101-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.0108-10-2010Initiele versie, gebaseerd op het sjabloon Personenlijst naar Excel, aangepast voor de notitieblokken. Deze blokken worden overgezet 'as -is'. Er vindt dus geen controle op bijzondere tekens plaats behoudens het teken ".