Help - Getuigen Excel

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is de gegevens betreffende Getuigen en de gebeurtenis via een tekstbestand over te brengen naar Excel of een ander spreadsheet programma. Omdat Excel datums niet altijd herkent, zijn deze in een aparte kolom opgeslagen zodat er toch op alle datums gesorteerd kan worden.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld wat n het inlezen in Excel, met bewerkingen 'data naar kolommen' en 'sorteren op de kolom Sorteer Diakrieten' er uitziet als dit voorbeeld. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.


Gegevens
De gegevens kunnen uitgeselecteerd worden op diverse algemene gegevens en feiten. Een en ander spreekt voor zichzelf.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • zelf in te stellen rapportnaam.txt, het rapport met de gegevens.
  Klik hier voor een beschrijving hoe een Excel bestand verder afgewerkt kan worden. (wordt geopend in Uw browser)
 • zelf in te stellen rapportnaam_detail.txt, het rapport met de gegevens.
  (naam in te stellen is gelijk aan het voorgaande; detail wordt automatisch toegevoegd.)
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie >
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.1123-06-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
   
7.1107-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
7.1007-12-2016Bij de 'ca'datum is een ontbrekende kolomnaam opgenomen.
  Bij aangifte-overlijden en begrafenis trad een kolomverschuiving op als de relatie ontbrak.
  Er moet ten minste 1 onderwerp geselecteerd worden, zo niet breekt het sjabloon af en komt niet meer in een loop.
  
7.0915-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
  Er is een aparte kolom gemaakt om de sorteer als achternaam op te geven. Indien niet opgegeven bij de Onderhoud achternaam dan wordt de Achternaam gegeven.
  Op aangeven van Paul Kallenberg is ook een kolom opgenomen om de Achternaam, rekening houdend met diakritische tekens, te kunnen sorteren.
   
7.0812-02-2016Toegevoegd is de uitvoer van de Code
  Verschuiving bij keuze nageslacht is opgelost.
  
7.0730-07-2015De uitvoer wordt uitsluitend naar een tekstbestand geschreven. De keuze voor de format *.xls is niet meer in het sjabloon mogelijk.
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  
6.0622-05-2015 Het is mogelijk gemaakt om detailgegevens van de getuige naar een apart Excelbestand te sturen.

6.0522-09-2014 Het is mogelijk om een deelselectie van het bestand toe te passen

6.04.204-12-2010 Toevoeging van het interne codenummer van de partners en getuigen

6.04.101-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Er werd geen tekst bestand aangemaakt

5.04.118-02-2010 verbetering kerkelijk huwelijk en ondertrouwcode
overbodige codes verwijderd
datum sorteringskolom aangepast
van S_print_niets naar Dia_print_niets
helpbestand via internet
logging doorgevoerd
versievereiste naar 4.2

4.422-11-2008ondertrouw toegevoegd.
aanpassing aan dialoog versie 4.0

3.102-09-2008HTML strict gemaakt.
Opmaak beinvloedbaar door hook-constructie

3.0102-11-2007aangepast naar de nieuwe versie DialogenOpbouw

3.002-06-2007Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan.

2.125-04-2007Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
Ombouw naar de DialogenOpbouw.asjl
verschuiving van data ingeval van geen partner opgelost.

1.317-04-2005Syntax error in funtie _S_DAT herstelt dit t.b.v. Aldfaer 3.3.1.

1.218-03-2005Einde tekstpagina met "het bestand is aangemaakt" enz.

1.114-03-2005Splitsing naamkolommen om filtermogelijkheden te verkrijgen.

1.011-03-2005Initiele Versie