Help - Getuigen Excel

Doel Instellingen Naam uitvoerbestand Uitvoerbestanden Selectie bestand Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is de gegevens betreffende Getuigen en de gebeurtenis via een tekstbestand over te brengen naar Excel of een ander spreadsheet programma. Omdat Excel datums niet altijd herkent, zijn deze in een aparte kolom opgeslagen zodat er toch op alle datums gesorteerd kan worden.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld wat n het inlezen in Excel, met bewerkingen 'data naar kolommen' en 'sorteren op de kolom Sorteer Diakrieten' er uitziet als dit voorbeeld. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling.
Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.
Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen.

Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.Rapportuitvoer
De standaard bestandsnaam van de rapportuitvoer kan zelf gewijzigd worden. Indien een wijziging gewenst wordt komt in een nieuw venster de naam van de stamboom als wijzigbaar voorstel, met weglating van vreemde tekens.
De gekozen naam wordt in kleine letters bewaard; in geval dat er van naam gewisseld moet worden kan er gekozen worden uit de opgeslagen namen f een nieuwe ingevoerd worden.

Wordt de lijst te groot dan kan eventueel een opgeslagen naam verwijderd worden. In dat geval wordt er geen nieuw excel overzicht aangemaakt.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • zelf in te stellen rapportnaam.txt, het rapport met de gegevens.
  Klik hier voor een beschrijving hoe een Excel bestand verder afgewerkt kan worden. (wordt geopend in Uw browser)
 • zelf in te stellen rapportnaam_detail.txt, het rapport met de gegevens.
  (naam in te stellen is gelijk aan het voorgaande; detail wordt automatisch toegevoegd.)
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • witness_excel_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit n of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.1007-12-2016Bij de 'ca'datum is een ontbrekende kolomnaam opgenomen.
  Bij aangifte-overlijden en begrafenis trad een kolomverschuiving op als de relatie ontbrak.
  Er moet ten minste 1 onderwerp geselecteerd worden, zo niet breekt het sjabloon af en komt niet meer in een loop.
  
7.0915-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
  Er is een aparte kolom gemaakt om de sorteer als achternaam op te geven. Indien niet opgegeven bij de Onderhoud achternaam dan wordt de Achternaam gegeven.
  Op aangeven van Paul Kallenberg is ook een kolom opgenomen om de Achternaam, rekening houdend met diakritische tekens, te kunnen sorteren.
   
7.0812-02-2016Toegevoegd is de uitvoer van de Code
  Verschuiving bij keuze nageslacht is opgelost.
  
7.0730-07-2015De uitvoer wordt uitsluitend naar een tekstbestand geschreven. De keuze voor de format *.xls is niet meer in het sjabloon mogelijk.
  Aansluiting nieuwe bibliotheek
  
6.0622-05-2015 Het is mogelijk gemaakt om detailgegevens van de getuige naar een apart Excelbestand te sturen.

6.0522-09-2014 Het is mogelijk om een deelselectie van het bestand toe te passen

6.04.204-12-2010 Toevoeging van het interne codenummer van de partners en getuigen

6.04.101-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Er werd geen tekst bestand aangemaakt

5.04.118-02-2010 verbetering kerkelijk huwelijk en ondertrouwcode
overbodige codes verwijderd
datum sorteringskolom aangepast
van S_print_niets naar Dia_print_niets
helpbestand via internet
logging doorgevoerd
versievereiste naar 4.2

4.422-11-2008ondertrouw toegevoegd.
aanpassing aan dialoog versie 4.0

3.102-09-2008HTML strict gemaakt.
Opmaak beinvloedbaar door hook-constructie

3.0102-11-2007aangepast naar de nieuwe versie DialogenOpbouw

3.002-06-2007Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
Status Aldfaer PF nagaan.

2.125-04-2007Totale ombouw naar de vastlegging van de dialoog
Ombouw naar de DialogenOpbouw.asjl
verschuiving van data ingeval van geen partner opgelost.

1.317-04-2005Syntax error in funtie _S_DAT herstelt dit t.b.v. Aldfaer 3.3.1.

1.218-03-2005Einde tekstpagina met "het bestand is aangemaakt" enz.

1.114-03-2005Splitsing naamkolommen om filtermogelijkheden te verkrijgen.

1.011-03-2005Initiele Versie