Help - Dubbel

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Vroeg of laat gebeurt het en ontdekt u plotseling dat er een dubbele persoon in uw stamboom is opgenomen. Dat kan ontstaan zijn door een vergissing of door het inlezen van een Gedcom-bestand van familie of van diverse Genealogische websites.
Het vinden van dubbele personen is lastig en daarom in een aantal onderwerpen toegespitst. Cumulatie van de opsporingsmethode lijkt niet zinvol. De aanbeveling is wel om pas als laatste het rapport voor dubbele namen toe te passen.

Bij het opsporen van mogelijke dubbelen is natuurlijk ook sprake van tweelingen, die geen dubbels zijn in de zin van foutieve invoer. Deze controle op 'terechte' meerlingen kan in het sjabloon "gegevenscontrole" plaatsvinden, waarna, om verdere controle te vermijden die persoon aangemerkt kan worden als 'uitgesloten van controle'.

Aanbevolen wordt om eerst het onderdeel "Moeders met meerdere kinderen binnen 9 mnd' uit de Gegevenscontrole toe te passen.

Voor een optimaal resultaat mag het Aldfaer privacy filter niet actief zijn.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van dubbele relaties (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • zelf in te stellen rapportnaam_code.html, het gevraagde rapport - code -.
 • zelf in te stellen rapportnaam_datum.html, het gevraagde rapport - datum -.
 • zelf in te stellen rapportnaam_naam.html, het gevraagde rapport - naam -.
 • zelf in te stellen rapportnaam_rel_datum.html, het gevraagde rapport - rel_datum -.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Bij de rapporten:
Rapport instellingen
 • Personen met gelijke geboortedatum
  Er wordt een overzicht gemaakt van alle personen die op gelijke datum geboren zijn. Afkankelijk van de selectie kan het dus ook de meerlingen geven van een familie.
  Omdat er tevens rekening wordt gehouden met een spreiding in aantal dagen kunnen nagenoeg gelijke data gevonden worden. Let op dat dit alleen werkt bij een volledig ingevulde datum.
  Het filter 'naamcontrole' kan gekozen worden.
 • Personen met gelijke overlijdensdatum
  idem als geboortedatum, maar nu voor de overlijdensdatum
 • Personen met gelijke relatiedatum
  idem als geboortedatum, maar nu voor de alle relatievormen, inclusief de datum ondertrouw
  Als een persoon zowel een relatiedatum heeft en een kerkelijk huwelijk dan wordt de datum kerkelijk huwelijk alleen getoond als die ongelijk is aan de relatiedatum.
 • Personen met gelijke code
  De bijzonderheid is dat een blanko code ook vergeleken wordt, waardoor duidelijk wordt gemaakt welke codes nog toegekend moeten worden. De filters spreiding en naamcontrole zijn niet van toepassing.
 • Personen met gelijke naam
  Voorwaarde voor selectie is dat de voornamen gevuld moeten zijn. De filters spreiding en naamcontrole zijn niet van toepassing


Bij Datum criteria: En personen met gelijke naam
Bij de keuze voor gelijke datum, dus de eerste drie, wordt tevens de mogelijkheid geboden om de lijst verder te filteren op personen met gelijke naam.

Spreiding
In dit venster kan de begin- en einddatum opgegeven worden van de te doorzoeken periode. De datums worden op juistheid gecontroleerd.

Let op de notatie van de datum!
Hiermee wordt de spreiding benvloed van het aantal dagen na de gekozen datum van een persoon. Daardoor kan een iets langere periode na de persoon doorzocht worden op nagenoeg gelijke datum.
Let op dat de 1 gelijk is aan de startdatum. Dus bij 2 wordt de datum en de eerstvolgende datum genomen. De spreiding staat minimaal op 1.
Bij de berekening wordt rekening gehouden met het schrikkeljaar en het juiste aantal dagen per maand.

Naamcontrole
Voor de eerste drie rapporten is het mogelijk om een filter 'naamcontrole' uit te voeren. Dat heeft het effect dat alleen maar personen met gelijke 'sorteer als' familienaam, bij gelijke data, op de lijst komen.

Uitsluiting van controle
Evenals in Aldfaer kunnen personen die gecontroleerd zijn aangemerkt worden om uit te sluiten van een volgende controle. Dat kunt u doen door bij de desbetreffende persoon een Overig feit aan te maken met de categorie zoals hierna is aangegeven. Daarbij kunt u tevens in dat feit tegelijkertijd invoeren wanneer dat was en eventuele verdere opmerkingen. Dat moet niet, want de aanwezigheid van de categorie is voldoende.
De volgende categorien gelden voor de diverse lijsten
 • Nocheck
  deze categorie zorgt ervoor dat de persoon voor alle controles wordt uitgesloten. Dit heeft eigenlijk dezelfde werking als het vakje "Uitsluiten van controle" op het tabblad "Diversen", maar is apart nodig omdat Aldfaer dit gegeven niet doorgeeft aan de sjablonen.
  De Nocheck kunt u zien op het rapport met een rode vink. De andere kleur geldt voor de aparte categorien.
 • Dubbel-Geb
  voor de lijst Personen met gelijke geboortedatum
 • Dubbel-Ovl
  voor de lijst Personen met gelijke overlijdensdatum
 • Dubbel-Rel
  voor de lijst Personen met gelijke relatiedatum
 • Dubbel-Code
  voor de lijst Personen met gelijke code
 • Dubbel-Naam
  voor de lijst Personen met gelijke naam
Tip!
U hoeft slechts n van de dubbelen uit te sluiten van controle. Daarmee behoudt u de mogelijkheid om een eventuele nieuwe dubbel te ontdekken.
Voer periodiek het sjabloon uit zonder de uitsluitingen toe te passen.


De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.

Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.1103-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.1001-08-2019aanpassing voor versie 8.0
   
7.1015-02-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
   
7.0916-09-2016Vanaf deze versie kan voor het rapport een variabele bestandsnaam opgegeven worden. Deze bestandsnaam mag alleen bestaan uit alfanumerieke tekens.
  Bij de controle op naam wordt bij de partner nu ook de huwelijks datum vermeld.
  Dubbele codes wordt alleen toegepast indien de code ingevuld is.
  
7.0802-08-2015Karaktercodering (iso-8859-1 of utf-8) op basis van Aldfaerversie
03-03-2011Doorwerking van de bibliotheek default jumplink
6.0721-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Voor een aantal rapporten is het mogelijk om een filter 'naamcontrole' uit te voeren. Dat heeft het effect dat alleen maar personen met gelijke 'sorteer als' familienaam, bij gelijke data, op de lijst komen.
Voor het uitsluiten van personen van toekomstige controle is een overig feit 'Nocheck' toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat deze persoon van elke controle wordt uitgesloten.
5.06.223-08-2010De opmaak van de relatielijst is aangepast zodat in de linkerkolom altijd de mannelijke partner staat.

5.06.119-02-2010dialoogkeuzen beperkt
uitsluiten van controle toegevoegd
subdialoog variabelen ingekort
PLAATSnamen weergave aangepast aan het onderwerp van het rapport

4.06.0 19-06-2009 snelkoppeling aangelegd

4.05.0 12-02-2009 snelkoppeling aangelegd

4.4.1 26-09-2008 herstel in de selectie VARIN
aansluiting op DialogenOpbouw 4.0

1.0 13-09-2008 kopie van check.asj versie 3.4
alle relaties vergelijk toegevoegd