Help - Uitzoeken onvolledige datums

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapport Vormgeving Deel Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een aantal rapporten waarbij onvolledig ingevulde datums in het bestand opgezocht worden.
Een onvolledige datum is een datum die bestaat uit het jaar, waarbij de dag en/of maand ontbreekt.
Er kunnen verdere selecties worden toegepast op delen van het bestand, plaatsen en periode. De lijst kan worden gesorteerd op persoon, datum/persoon of plaatsnaam/persoon. Dat is handig voor gericht onderzoek in archieven.

Gecontroleerde personen kunnen uitgesloten worden van verdere controle.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een lijst uitzoeken onvolledige datum. (wordt geopend in Uw browser).

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • onvolledig.html, overzicht van de opgenomen personen.
 • geenoutput.html, indien geen records geselecteerd zijn.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Selectie instelling Wordt voor plaats gekozen dan kan met een dialoog bepaald worden wat u wilt. Als het sjabloon voor de eerste keer wordt gemaakt dan zult u alle plaatsen moeten vaststellen waarna u uit die plaatsen een keuze kunt maken. Gebruikt u voor de tweede keer het sjabloon dan kan f overnieuw plaatsen worden uitgekozen dan wel de oude keuze overnieuw gebruiken.

Uitsluiting van controle

Evenals in Aldfaer kunnen personen die gecontroleerd zijn aangemerkt worden om uit te sluiten van een volgende controle. Dat kunt u doen door bij de desbetreffende persoon een Overig feit aan te maken met de categorie zoals hierna is aangegeven. Daarbij kunt u tevens in dat feit tegelijkertijd invoeren wanneer dat was en eventuele verdere opmerkingen. Dat moet niet, want de aanwezigheid van de categorie is voldoende.
De volgende categorien gelden voor de diverse lijsten.
 • Nocheck
  deze categorie zorgt ervoor dat de persoon voor alle controles wordt uitgesloten. Dit heeft eigenlijk dezelfde werking als het vakje "Uitsluiten van controle" op het tabblad "Diversen", maar is apart nodig omdat Aldfaer dit gegeven niet doorgeeft aan de sjablonen.
  De Nocheck kunt u zien op het rapport met een rode vink. De andere kleur geldt voor de aparte categorien.
 • Control-Dat
  voor de lijst incomplete datums


Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen. Selectie >
 • Volledig bestand: alle personen
 • Alleen overledenen:
  alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader hoofdpers: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam (namen) (sorteer als): alle personen met die naam
 • Nageslacht hoofdpersoon: alle nakomelingen
 • Hoofdpersoon: persoon op het hoofdscherm
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: alle voorouders
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen

Aan de rechterzijde kan vervolgens gekozen worden om personen toe te voegen aan de selectie van de linkerzijde.

Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode. Als gekozen is voor de sorteer als namen n de vink is gezet bij "Opnieuw bepalen van de sorteer als namen', dan volgt een venster met de beginletters van alle namen. Na het aanvinken van de gewenste letters geeft het daarop volgende venster de corresponderende familienamen.Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0403-12-2019Vormgeving
   
8.0303-08-2019Geschikt gemaakt voor versie 8.0
   
7.0311-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
   
6.0228-04-2011Het is nu mogelijk om gecontroleerde personen uit te sluiten van een volgende controle.

6.0131-03-2011Initiele versie