Help - Uitzoeken onvolledige datums

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Uitsluiting Deel Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Dit sjabloon maakt een aantal rapporten waarbij onvolledig ingevulde datums in het bestand opgezocht worden.
Een onvolledige datum is een datum die bestaat uit het jaar, waarbij de dag en/of maand ontbreekt.
Er kunnen verdere selecties worden toegepast op delen van het bestand, plaatsen en periode. De lijst kan worden gesorteerd op persoon, datum/persoon of plaatsnaam/persoon. Dat is handig voor gericht onderzoek in archieven.

Gecontroleerde personen kunnen uitgesloten worden van verdere controle.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een lijst uitzoeken onvolledige datum. (wordt geopend in Uw browser).

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg komt. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.
Wordt voor plaats gekozen dan kan met een dialoog bepaald worden wat u wilt. Als het sjabloon voor de eerste keer wordt gemaakt dan zult u alle plaatsen moeten vaststellen waarna u uit die plaatsen een keuze kunt maken. Gebruikt u voor de tweede keer het sjabloon dan kan f overnieuw plaatsen worden uitgekozen dan wel de oude keuze overnieuw gebruiken.

Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende bestanden
 • onvolledig.html, overzicht van de opgenomen personen.
 • dates_personal_settings.cfg, bestand met persoonlijke instellingen die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • geenoutput.html, indien geen records geselecteerd zijn.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Uitsluiting van controle

Evenals in Aldfaer kunnen personen die gecontroleerd zijn aangemerkt worden om uit te sluiten van een volgende controle. Dat kunt u doen door bij de desbetreffende persoon een Overig feit aan te maken met de categorie zoals hierna is aangegeven. Daarbij kunt u tevens in dat feit tegelijkertijd invoeren wanneer dat was en eventuele verdere opmerkingen. Dat moet niet, want de aanwezigheid van de categorie is voldoende.
De volgende categorien gelden voor de diverse lijsten.
 • Nocheck
  deze categorie zorgt ervoor dat de persoon voor alle controles wordt uitgesloten. Dit heeft eigenlijk dezelfde werking als het vakje "Uitsluiten van controle" op het tabblad "Diversen", maar is apart nodig omdat Aldfaer dit gegeven niet doorgeeft aan de sjablonen.
  De Nocheck kunt u zien op het rapport met een rode vink. De andere kleur geldt voor de aparte categorien.
 • Control-Dat
  voor de lijst incomplete datums


Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met drie mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  Zowel de gemaakte keuze als het totaal wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Nieuwe keuze uit de eerder vastgelegde namen
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.


Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.


Na het aanvinken van het nieuw opbouwen of de keuze uit de eerder vastgelegde namen volgt een venster waaruit n of meerdere namen aangevinkt kunnen worden.


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
6.0228-04-2011Het is nu mogelijk om gecontroleerde personen uit te sluiten van een volgende controle.

6.0131-03-2011Initiele versie