Help - Gegevenscontrole

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Uitsluiting Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

In aanvulling op de Aldfaer functie "Stamboom controleer gegevens" zijn met dit sjabloon diverse afstemmingen mogelijk.

Voor het gericht zoeken naar dubbele personen -naast de meerlingen in dit sjabloon- wordt verwezen naar het sjabloon 'Dubbelen'.

Voor een optimaal resultaat mag het Aldfaer privacy filter niet actief zijn.

Wensen kunnen aan de auteur doorgegeven worden.
Contact de auteur Han Kortekaas
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld van een lijst jonge vaders. (wordt geopend in Uw browser)

Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. Zowel de naam van het rapport als ook de doelmap kan gewijzigd worden. De naam van het rapport is een voorvoegsel aan de vaste doelnaam, die bij de verschillende keuzen wordt toegevoegd.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten, afhankelijk van de keuze rapport;
 • overlijden.html, personen op een onbekende datum geboren
 • levendcheck.html, invoerdatum na vandaag
 • privatecheck.html en privatecheckreden.html, aan te merken als overleden
 • levenloos.html, levenloos geboren maar met kinderen
 • gelijke_sexe.html, relaties van gelijke sex
 • jonge_moeders.html, jonge moeders
 • ovl_vaders.html, overlijden vader voor geboorte kind
 • moeders.html, oudere moeders
 • ovl_moeders.html, overlijden moeder voor geboorte kind
 • tweeling.html, meerlingen
 • jonge_vaders.html, jonge vaders
 • jonggehuwden.html,
 • gezins_cluster.html, gezin zonder verdere koppeling
 • groeps_cluster.html, familiecluster
 • onderhoud_lus_kwartierlijnen.html en onderhoud_lus_koppelingen.html, kwartierlussen
 • kinderloos.html, weergave van kinderloos en echtparen zonder kinderen
 • getuigen.html, alle of selectie van getuigen per gebeurtenis
 • wees.html, alle wezen
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Een aantal rapporten werken met een datum. In die situatie moet altijd minimaal een geboorte- of doop- of relatiejaar bekend zijn. Bij een paar onderwerpen is een volledige datum vereist.
Rapporten Jaartallen kunnen per onderwerp ingegeven worden.
Sommige rapporten hebben een nadere toelichting
 • Invoerdatum na vandaag
  Een overzicht van personen waarbij de invoerdatum na vandaag ligt. Dat duidt hoogstwaarschijnlijk op een tikfout. Feiten worden niet hierop gecontroleerd omdat een datum in de toekomst de bedoeling kan zijn.
 • Aan te merken als overleden
  Er wordt een tussenvraag gesteld of alle personen, die geen geboorte datumcriteria hebben n geen relatie, ook op de lijst moeten komen of niet.
  Een lijst van alle levenden die
  (1) een hoge leeftijd hebben en wellicht overleden zijn, of
  (2) een onbekende geboortedatum en doopdatum hebben.
  Er wordt gebruik gemaakt van een ouderdomsfilter, waardoor van een persoon beredeneerd kan worden of hij/zij overleden is. Op de lijst kan naar de beredeneringslijst geschakeld worden.
 • Overlijden Vaders tov van kindergeboorte
  Het overzicht geeft van de kinderen de leeftijd in maanden en dagen nauwkeurig t.o.v. de overlijdens- of begrafenisdatum van de vader.
 • Overlijden Moeders tov van kindergeboorte
  Het overzicht geeft van de kinderen de leeftijd in maanden en dagen nauwkeurig t.o.v. de overlijdens- of begrafenisdatum van de moeder.
  • Gezin zonder verdere koppeling
   Dit sjabloon biedt een opzichstaand gezin, ouder(s) met kinderen zonder verder koppelingen. Ook alleenstaande ouders met kinderen of een persoon met een relatie zonder kinderen worden in dit sjabloon als een gesoleerd cluster herkend. Ouderloze echtparen kunnen uitgefilterd worden.
  • Familieclusters
   In Aldfaer kan een Groep van een voor- en nageslacht gemaakt worden. (zie Persoon-->Maak groep) Als aan de rechterzijde van dat groepsvenster alles wordt aangevinkt, behalve getuigen, dan onstaat een Groep die hier 'Familiecluster' wordt genoemd.
   Het rapport van dit sjabloon geeft slechts de familieclusters aan; wilt u deze inhoudelijk zien, dan kunt u in Aldfaer zo'n Groep maken en met het gele A4-icoontje met de rode pijl de details bekijken. Vergeet niet dat het aanmaken van een Groep een wijziging aanbrengt in uw stamboom.
   Het betreft een functie van Paul Kallenberg met permissie aan dit sjabloon toegevoegd.
  • Kwartierlussen
   Een kwartierlus ontstaat door een invoerfout waarbij een (voor)ouder van een persoon als kind aan deze persoon gekoppeld wordt. Daardoor ontstaat de onmogelijke lus-situatie (voor)ouder - persoon - kind = (voor)ouder.
   Het betreft een functie van Paul Kallenberg met permissie aan dit sjabloon toegevoegd.
  • Ontbrekend (foto) materiaal
   Deze functie spoort ontbrekend fotomateriaal op. Het betreft een functie van Paul Kallenberg met permissie aan dit sjabloon toegevoegd.
   • Er wordt alleen ontbrekend materiaal gevonden als het vakje "publiceren" bij dit materiaal is aangevinkt
   • Om zeker te zijn dat al het ontbrekend materiaal gevonden wordt, dient de gebruiker voor het uitvoeren van deze controle eerst zelf de eventueel bestaande submap \ontbrekend_materiaal\ leeg te maken OF te verwijderen.
  • Kinderloos met / echtparen zonder kinderen
   Deze functie geeft een overzicht van alle kinderloos aangemerkte personen en echtparen zonder kinderen uit die relatie.
  • Getuigen t.o.v. de gebeurtens
   Van alle getuigen wordt de geboorte- en overlijdensdatum vergeleken met de datum van de gebeurtenis. Is er een datum onbekend dan wordt een andere datum genomen en tussen haakjes geplaatst.
   De lijst is tevens opvraagbaar voor alle getuigen of alleen voor die getuigen waarbij een datumfout is gezien.
  • Wezen t.o.v. leeftijd xx jaar
   Indien de persoon een volledige geboortedatum heeft en niet levenloos geboren is dan wordt een peildatum berekend. De peildatum wordt berekend aan de hand van een op te geven leeftijd van het kind.
   Daarbij wordt rekening gehouden met een eventuele overlijdensdatum indien deze vr de peildatum zou liggen.
   Van de biologische en gewettigde ouders wordt de overlijdensdatum nagegaan en afgezet t.o.v. de peildatum.
   Rapport is te filteren op volle wezen en wezen.


De jumplink
In dit rapport kunt u klikken op de persoonsnaam. Dat heeft als gevolg dat deze hoofdpersoon getoond wordt, zodat u makkelijk daar verder een beoordeling kunt doen. U kunt vervolgens weer teruggaan naar de lijst om de eerstvolgende persoon op die lijst te beoordelen. Dat kan op twee manieren.
 • U werkt met verkleinde vensters, dat wil zeggen dat u op uw scherm zowel een stukje van het Aldfaer hoofdscherm ziet als een stukje van het rapport. Na beoordeling van het hoofdscherm klikt u op het zichtbare deel van het rapport en kunt u daar verder gaan. Het rapport wordt niet gesloten.
  Verkleinde vensters kunt u bewerkstelligen door in de hoek van een venster te klikken totdat u pijltjes ziet en dan de muis ingedrukt te houden en dan naar binnen te verslepen.
 • In het andere geval kunt u na de beoordeling van de hoofdpersoon weer terugkeren naar het rapport; enerzijds door in de werkbalk van Aldfaer te kiezen voor "Venster" en daar te klikken op het rapport of anderzijds met de toets F9 een opgave te zien van de openstaande Aldfaer vensters en dan te kiezen.Uitsluiting van controle

Evenals in Aldfaer kunnen personen die gecontroleerd zijn aangemerkt worden om uit te sluiten van een volgende controle. Dat kunt u doen door bij de desbetreffende persoon een Overig feit aan te maken met de categorie zoals hierna is aangegeven. Daarbij kunt u tevens in dat feit tegelijkertijd invoeren wanneer dat was en eventuele verdere opmerkingen. Dat moet niet, want de aanwezigheid van de categorie is voldoende.
De volgende categorien gelden voor de diverse lijsten.
 • Nocheck
  deze categorie zorgt ervoor dat de persoon voor alle controles wordt uitgesloten. Dit heeft eigenlijk dezelfde werking als het vakje "Uitsluiten van controle" op het tabblad "Diversen", maar is apart nodig omdat Aldfaer dit gegeven niet doorgeeft aan de sjablonen.
  De Nocheck kunt u zien op het rapport met een rode vink. De andere kleur geldt voor de aparte categorien.
 • Control-Ovl
  voor de lijst Overleden onbekende datum en Aan te merken als overleden
 • Control-Sex
  voor de lijst Relaties met gelijke sexe
 • Control-Jm
  voor de lijst kinderen van jonge moeders met instelbare leeftijd
 • Control-Pa
  voor de lijst Vaders overleden voor geboorte van kind
 • Control-Ma
  voor de lijst kinderen van oudere moeders (met instelbare leeftijd)
 • Control-Twee
  voor de lijst Moeders met meer geboorten binnen 9 maanden
 • Control-Jv
  voor de lijst kinderen van jonge vaders met instelbare leeftijd
 • Control-Jong
  voor de lijst Jonggehuwden
 • Control-Cl
  voor de lijst Gezinnen zonder koppeling
 • Control-Kndl
  voor de lijst kinderloos en echtparen zonder kinderen
Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0303-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0202-08-2019aanpassing voor versie 8.0
   
7.0211-02-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
   
7.106-03-2017 De aanduiding 'Leeftijd' in het rapport iz mogelijk aan te merken als overleden is aangepast naar de term 'Meting' bij geboorte. Alleen van de hoofdpersoon wordt de werkelijke leeftijd (indien bekend) getoond.
   
6.0509-03-2015 Er is een mogelijkheid om wezen en volle wezen te lijsten aan de hand van een variabele leeftijd.

6.04.519-03-2013Het rapport 'Kwartierlussen' werd niet goed afgehandeld t.g.v. een set-definitie tmp i.p.v. tmp_s

6.04.430-11-2011Ten onrechte werd het rapport 'Geen gegevens gevonden' niet goed afgehandeld.

6.04.317-06-2011 Het rapport 'Aan te merken als overleden' is uitgebreid met de mogelijkheid om personen zonder geboortedatumcriteria en geen relaties optioneel in het rapport op te nemen.
03-03-2011Doorwerking van de bibliotheek default jumplink

6.04.221-01-2011Bij de gezinscluster is de uitsluiting van controle verbeterd.
Bij de familiecluster is de naamgeving van de oudst voorkomende verbeterd door naast de geboortedatum ook rekening te houden met de doopdatum.

6.04.123-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6
Voor het uitsluiten van personen van toekomstige controle is een overig feit 'Nocheck' toegevoegd. Dat zorgt ervoor dat deze persoon van elke controle wordt uitgesloten.
Bij de gezinscluster kunnen kinderloze echtparen wel/niet opgenomen worden in de lijst. Tevens is de controle op alleenstaande ouders aangepast zodat, in geval dat er toch kleinkinderen en/of relaties zijn, deze niet meer worden opgenomen als gezinscluster.
Bij de familiecluster is de naam op de lijst niet meer 'Eerste oudste persoon in de cluster' maar de 'Eerste persoon in cluster met de oudste geboortedatum' waardoor deze naam beter past.

5.0413-10-2010Er kan een vergelijk worden gemaakt om datumfouten te ontdekken bij koppeling van de getuige. Er kan gekozen worden tussen de gehele lijst van getuigen of uitsluitend de foutenlijst.
5.03.225-09-2010Ten onrechte werd bij sommige keuzen toch de leeftijdscriteria opgevraagd.

5.03.125-08-2010De leeftijdcriteria worden nu als persoonlijke instelling bewaard.

5.0325-06-2010De lijst 'Aan te merken als overleden' is uitgebreid met een check naar de leeftijd van de kinderen en voor hen die getuige zijn geweest bij een gebeurtenis wordt gekeken naar de leeftijd van de persoon voor wie zij getuige waren.
De code voor bepaling van de lijst 'Aan te merken als overleden' is aangescherpt v.w.b. de doopdatum.

5.0231-03-2010Een controle op kinderloos en echtparen zonder kinderen is toegevoegd.

5.01.222-03-2010Aan de lijst controle tweelingen is een kolom lvl (levenloos geboren) toegevoegd.

5.01.119-02-2010Familieclusters verbeterde lijst door geen controle op het geboortejaar.

5.01 05-02-2010Opsporen van ontbrekend materiaal (met publicatie aangevinkt) en gebruik aparte submap
Nieuwe help via internet

4.01.0 05-02-2010Initiele Versie