Help - Archiefnet

Doel Instellingen Rapporten Uitvoerbestanden Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel
Het sjabloon heeft als doel een totaal-overzicht te bieden van alle plaatsnamen die verbonden kunnen zijn aan een stamboom, teneinde een verbinding te kunnen leggen naar het heden n verleden.
Waar landelijke zoekmachines naar archieven geen informatie bieden zijn er ook de streek-archieven te vinden die mr informatie hebben dan de landelijke zoekmachines. Landelijk wordt informatie verstrekt n 1811. Streekarchieven geven ook vr 1811 en bovendien vaak gratis informatie, waarbij ook digitaal.

Voor de genealoog in het Nederlandse gebied geeft dit sjabloon derhalve een overzicht van alle plaatsen in Nederland met de ligging n de link naar gemeenten, provincies, streek- en landelijke archieven en per plaats een link naar Plaatsengids.nl algemeen.
Op Plaatsengids.nl wordt zeer gedetailleerd verdere plaatsgebonden hedendaagse en historische informatie gegeven, zoals bijvoorbeeld voor de stad 's Hertogenbosch.
Op het uitvoerblad van een gemeente wordt deze schakel per plaatsnaam gegeven; via deze link naar plaatsengids komt ook een link beschikbaar naar een site met wapenschilden Wapens heraldiek bv Den Bosch.
Het is mede de intentie van Plaatsengids.nl om qua plaatsnamen n op n te bljven.

Er zijn een aantal plaatsen die van schrijfwijze kunnen verschillen. Het blijft zeer lastig om de unieke schrijfwijze te vinden.
 
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Rapporten

De diverse rapporten worden gestart onafhankelijk van de stamboom of de persoon in het Aldfaer hoofdvenster!

Let op!
Omdat hyperlinks in onderhoud kunnen zijn kan het gebeuren dat een link niet de gewenste verbinding geeft. U kunt de auteur behulpzaam zijn om hem daarover een e-mail te sturen.

Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.

In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • provincie_statistiek.html
  een landelijk statistiek per provincie van gemeenten, woonplaatsen en buurtschappen.
 • provincie_gemeenten.html
  een detail overzicht van de landelijke statistiek.
 • gemeente_code.html
  overzicht van de gemeenten voorkomende op de zgn BAG lijst.
 • woonplaats_code.html
  overzicht van de plaatsen voorkomende op de zgn BAG lijst.
 • keus_gemeente.html
  een totaal overzicht inclusief landkaart van een gekozen gemeente (eventueel via de gekozen plaats) en diverse hyperlinks
 • keus_plaats.html
  een overzicht inclusief landkaart van een gekozen plaats (eventueel wildcard) en diverse hyperlinks
 • gemeenten_pro.html
  een totaal overzicht van de gemeenten per provincie
 • archiefnamen.html
  een overzicht van de gebezigde (streek)archieven
 • archiefnamen_overige.html

 • een overzicht van de gebezigde zoekmachines
 • keus_gemeente.js, script voor de landkaart
 • keus_gemeente.css, opmaak van de landkaart
 • archiefnet_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen die bij een volgende start van het sjabloon gebruikt gaan worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.

Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0225-05-2016Diverse URL's hersteld.
6.0108-07-2015Nieuwe functie; Opzoeken van n plaats uit de tabel en tonen op de landkaart. Opzoeken kan met een wildcard, dus Amer* geeft alle plaatsen die met Amer beginnen.
 08-06-2015Gemeenten bijgewerkt t/m 1-1-2015 met talloze gewijzigde links
  Alle 393 gemeenten nagelopen m.b.t. vreemde cordinaten.
  Bronvermelding is niet meer naar de BAG lijst maar naar het CBS.
  Door een beleidswijziging bij plaatsnamengids.nl zijn talloze webpagina's gewijzigd met als consequentie dat veel links niet meer werken. Gelet op de hoeveelheid (ca 6000) zal het geleidelijk aan in mijn bestand gecorrigeerd worden.
  De vermelding per plaats naar een zoekmachine (in een aparte kolom) is verwijderd.
  Verwijzingen naar Genlias zijn gewijzigd naar WieWasWie.
  Verschil in aantallen tussen de lijst 'Provincies' en 'Provinces en Detail' is opgelost in de plaatsnamen.asjl.
  Sommige plaatsen waren verschoven naar een verkeerde gemeente; is opgelost in de plaatsnamen.asjl.
  Plaatsen die opgeheven zijn worden niet meer in de kop van de Google plaatskaarten getoond.
 27-04-2015Variabele z verplaatst naar de Lib
   
6.0021-09-2012Initile versie.