Help - Alle Feiten

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rapporten Selectie Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel

Doel is het maken van een lijst van alle - of een selectie van feiten, rekening houdend met een deelselectie personen of het volledige bestand.
Deze feiten kunnen verder gefilterd worden op categorie, de laatste van ieder feit/categorie en op einddatum.

 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)


Instellingen

Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

Zodra een rapport gemaakt is wordt de tweede keuze zichtbaar en kan het laatste rapport opgevraagd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende regel(s) aangevinkt worden, waarna er per regel een vervolg kan komen. Nadat alle vragen beantwoord zijn start het sjabloon met de daadwerkelijke uitvoering.


Hyperlinks
 • De Aldfaer standaard link:
  In htm(l) rapporten bestaat de mogelijkheid om van een bepaald gegeven over te gaan naar een andere regel of een ander bestand. Dat gebeurt door hyperlinks. Aldfaer heeft een eigen standaard gemaakt met een opbouw achternaam_voornamen(of roepnaam)_internecode.html, dus bv jansen_johannes_hendricus_2155.html.
  Het nadeel van deze link is dat als de naam van de persoon wijzigt het bestand dus ook wijzigt cq een nieuw bestand wordt gemaakt en het oude blijft bestaan.
 • Eigen link:
  Om het nadeel van de standaard link te omzeilen is er een mogelijkheid om een eigen link te maken; het menu laat de waarde zien zoals die als standaard werd ingesteld.
  Deze link bestaat uitsluitend uit het interne codenummer van het persoonsrecord door Aldfaer uitgegeven. En dat wijzigt in principe nooit.
 • Jumplink gekozen persoon zichtbaar in hoofdscherm:
  Met een jumplink wordt bedoeld dat, als u een rapport op het scherm heeft staan en u klikt op de link, de aangeklikte persoon op het scherm staat. Typisch voor uitzoeklijsten e.d. is dit makkelijk.
  Als een jumplink gebruikt wordt dan is de lijst kennelijk voor intern gebruik. Daarom is de naamgeving niet afgeschermd.
  Tip! gebruik de Jumplink met een verkleind rapportvenster. Daardoor blijft het rapport open en kunt u na het klikken op de Jumplink gewoon naar het onderliggende Aldfaer venster gaan .... en weer terug naar het rapport.
 • Link interne referentie in document:
  De link wordt opgebouwd met "a href="#interne code">de persoonsnaam". Als dus bij de personen de tegenhanger "a name="interne code">tekst of persoonsnaam" wordt gemaakt dan werkt de link in het document.
 • Geen link:
  Er wordt geen link aangelegd. Deze keuze is dus de meest logische voor een rapport voor anderen waar geen link in voor mag komen.


Uitvoerbestanden

In de blauwe balk van het nevenstaande venster kunt u het pad zien waar de rapportuitvoer zal worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt dit volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten --> Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie " CTRL + i "

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd.


Wordt in de instellingen 'Verander (getoond padnaam)' aangevinkt dan zal ingave van een submapnaam gevraagd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


Afhankelijk van de persoonlijke instelling kunnen de volgende rapporten in de doelmap verschijnen
 • allefeiten.html, overzicht van de geselecteerde feiten.
 • onderhoud_feiten.html, overzicht van de feiten zonder inhoud.
 • facts_personal_settings.cfg, een bestand met de persoonlijke instellingen en die bij de volgende start van het sjabloon gebruikt worden.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rapportmogelijkheden

Onderhoud
Ten behoeve van bestandsonderhoud is een functie beschikbaar die het bestand controleert op feiten (ook beveiligde teksten) zonder inhoudelijk gevuld te zijn.

Feiten
De tweede mogelijkheid is het rapport van de feiten.
Alle feiten kunnen bij de Aldfaer Instellingen aangevinkt worden, waarbij, als er niet wordt aangegeven dat alleen de laatste van het feit nodig is, alles wordt weergegeven.

Alle feiten in Aldfaer aanvinken kan dus tot een zeer grote lijst leiden.

Wordt slechts 1 feit opgevraagd dan past de rapporttitel zich daarop aan.

Als ook de Overige feiten in Aldfaer aangevinkt zijn volgt er eerst een samenstelling van de gebruikte categorien van de geselecteerde groep mensen, waarna deze categorien aangevinkt kunnen worden.

De selectie wordt bewaard, maar kan, indien aangevinkt, overnieuw worden gemaakt.Deelselectie

Het gehele bestand kan verder uitgesplitst worden naar kleinere delen, bijvoorbeeld voor alleen het nageslacht van een persoon of van een familie. Uitgangspunt is een soortgelijke selectie als in Aldfaer, hoewel bij sommige rapporten voor een aangepaste selectie kan worden gekozen.
 • Volledig bestand: alle personen
 • Uitsluitend overledenen:alle overledenen, waarschijnlijk ovl en personen met toestemming
 • Nageslacht oudste voorvader van hoofdpersoon: oudste voorvader en de mannelijk- en vrouwelijke lijn
 • Bestand op te geven naam(namen) (sorteer als): alle personen van die sorteer als naam/namen
 • Nageslacht hoofdpersoon: zijn/haar ouders, partners en ex-partners, kinderen/partners , schoonouders
 • Gezin hoofdpersoon: partners,ex-partners en kinderen
 • Hoofdpersoon en partners: partners en ex-partners
 • Voorgeslacht van hoofdpersoon: (voor)ouders, partners en ex-partners, zijn/haar kinderen
  Bij deze kwartierstaat wordt gelet op de Instellingen voor Kinderen en Getuigen. Indien de 'Kinderen' aan staan, dan worden ook alle schoonouders in de verzameling opgenomen.
 • Voor- en nageslacht hoofdpersoon: voor- en nageslacht van de hoofdpersoon
  Deze keuze komt geheel overeen met de Aldfaer groep Voor- en nageslacht en, als de getuigen in de instellingen zijn aangevinkt worden deze ook meegenomen.
 • Keuze uit Groepen
  Een vervolgvenster wordt gemaakt waarbij een keuze kan worden gemaakt uit de Groepen
 
Er is n selectie die een nadere toelichting behoeft: de selectie van een of meer bepaalde naam/namen volgens de 'sorteer als' methode.
Na het aanvinken volgt een venster met twee mogelijkheden;
 • Namen overnieuw vaststellen en vervolgens selecteren.
  De gemaakte keuze wordt vastgelegd in de persoonlijke instellingen.
 • Eerder vastgelegde namen gebruiken.
Nadat er gekozen is voor een nieuwe totaal selectie zal het programma altijd de laatste keuze voorstellen, tenzij de gebruiker anders wil.

Na het aanvinken van het nieuw opbouwen van namen volgt een venster met de beginletters van de familienamen, waaruit n of meerdere letters aangevinkt kunnen worden. Het daarop volgende venster geeft de corresponderende familienamen.


 


Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
7.0606-04-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
  Selectie Groepen toegevoegd
  Helptekst m.b.t. OK op lange lijst weggehaald.
  Bij de onderhoudsfunctie voor lege teksten bij feiten wordt nu ook rekening gehouden met beveiligde teksten
   
6.0529-09-2013 Herstel van de vorige update; Overige feiten worden nu ook meegenomen als deze als enige worden geselecteerd.

6.0425-11-2012De rapporttitel gaf soms een verkeerde aanduiding.
  De kolom-uitlijning is verbeterd.
  'Vanaf xx-xx-xxxx tot en met xx-xx-xxxx' wordt nu op de lijst weergegeven door
'xx-xx-xxxx eind xx-xx-xxxx'
  Er kan nu gefilterd worden op feiten zonder einddatum. Let op dat de filtering gebeurt op het (eventueel laatste) geselecteerde feit.

6.03.108-03-2011De deelselectie voor het volledige bestand duurde vrij lang. Dat is nu versneld.
03-03-2011Doorwerking van de bibliotheek default jumplink
6.03.002-12-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.03.006-03-2010helpbestand via internet en bibliotheek 5
logging doorgevoerd
versievereiste naar 4.2

4.0312-02-2009 controlefunctie op lege feiten van mijn sjabloon FleXiTree overgenomen
snelkoppeling laatste rapport.

4.2.028-12-2008 aansluiting aan bibliotheek 4.
gebruik gemaakt van de nieuwe indexmogeljkheid bij de DIALEXP
verbetering van afvang van de situatie dat er geen categorien zijn, maar wel gevraagd.

1.210-08-2008 HTML strict gemaakt.
Indien slechts 1 feit wordt opgevraagd is de titel en subtitels aangepast.
Instelling Overige feiten opgelost dat deze blijft staan.

1.1.118-06-2008 indien geen FACT bij een persoon dan komt die niet op de lijst
feiten en categorien in italic
bron bij categorien toegevoegd
weergave van feiten en categorien gelijkgetrokken, kost iets meer regels
legenda; het aantal personen voor en na het filter opgenomen
afgevangen dat een geselecteerde naam zonder filter toch doorkomt
iets meer legenda toegevoegd

1.117-06-2008 initiele Versie