Help - Aantekeningen

Doel Instellingen Uitvoerbestanden Rubrieken Vormgeving Versielog
Even geduld a.u.b.

het menu wordt geladen...

Doel
Dit sjabloon is een uitbreiding t.o.v. van Aldfaer omdat het een overzicht van alle Aantekeningen (Rubrieken) of een bepaalde rubriek maakt en daar een paragrafering toepast.
 
Contact de auteur Han Kortekaas
 
Klik hier voor een uitvoervoorbeeld (wordt geopend in Uw browser)Instellingen
Als het sjabloon wordt gestart wordt het nevenstaande menu getoond. In de balk is de naam van het sjabloon zichtbaar met het versienummer. Dat versienummer hoeft niet het nummer van deze getoonde afbeelding te zijn:

Het hoofdscherm Indien gekozen wordt voor de gebruiksaanwijzing of het laatste rapport dan zal na het tonen daarvan het sjabloon beindigd worden.

De mogelijke keuzen bestaan eigenlijk allemaal uit het veranderen van de huidige persoonlijke instelling. Wordt niets gewijzigd, dan is de klik op OK (of de ENTER toets) voldoende om het rapport te starten.

Wordt er wl een verandering gewenst dan moet(en) de desbetreffende onderdelen zoals getoond bij de verschillende Tabbladen gewijzigd worden.
Uitvoerbestanden

Aldfaer maakt gebruik van een map waar alle rapporten in worden opgeslagen. Deze map wordt ook wel 'doelmap' genoemd. U kunt het volledige (hoofd)pad zien bij het Menu Instellingen en wel bij de Rapporten → Bestanden en het onderdeel 'Rapport uitvoer'.
Voorbeeld: C:\Users\loginnaam\Documents\Aldfaer\Rapportuitvoer\
Rapportnaam en Doelmap Om naar deze instellingen te gaan kunt u gebruikmaken van de toetscombinatie
" CTRL + i "
De doelmap is een relatief pad.

Dit sjabloon vraagt een extra naam, die daaraan wordt toegevoegd. De naam van het rapport en de doelmap kan gewijzigd worden.

De ingave wordt gecontroleerd op door Windows niet toegestane tekens in een mapnaam. Als deze er wel zijn dan volgt een foutboodschap en er zal wederom naar de submap worden gevraagd.


In de uitvoermap komen de volgende rapporten
 • aantekeningen.html, het rapport dat aan de hand van de instelling is samengesteld.
 • gereed.html, aan het eind van het sjabloon wordt de gereedmelding getoond.
 • log.html, iedere stap in de uitwerking van het sjabloon wordt voor eventuele onderhoudsdoeleinden vastgelegd.


Rubrieken

Rubrieken Alle rubrieken kunnen per rubriek of in n keer aangevraagd worden.
Wordt in de Instellingen "Verander de selectie" aangevinkt dan wordt de rubriek gevraagd.

Afhankelijk of er aantekeningen zijn gemaakt ontstaan er in Aldfaer 6 aantekenrubrieken (mappen). Sommige gebruikers hebben deze zelfstandig uitgebreid door het bestand waar deze aantekeningen in staan uit te breiden met extra rubrieken.
De paragrafering neemt al deze rubrieken automatisch mee.

Er kunnen mr dan de automatische 6 aantekeningmappen gemaakt worden. De methode om dit voor elkaar te krijgen is als volgt:

Wijzig de "read only" van het bestand "rubriek.dat" in uw installatiepad C:\Aldfaer en open het in een teksteditor (bijvoorbeeld Kladblok). Alles wat u daar invoert, verschijnt als hoofditem in het aantekenvenster.
Daarna Aldfaer afsluiten en heropenen en aantekeningen toevoegen aan de nieuwe rubriek. Eerst dan is e.e.a. actief.
Mocht u later een nieuwe versie van Aldfaer installeren (en rubriek.dat dus overschreven wordt) dan is er geen man overboord, omdat de rubrieken ook in het aantekeningenbestand bewaard worden.

Let bij de toevoeging op de alfabetische volgorde van de regels in dit bestand. Aldfaer neemt de nummervolgorde, maar dit sjabloon sorteert de rubrieken.
Vermijd komma's in de naam. "Webpagina's" is een uitzondering.


Vormgeving

De presentatie kan geheel naar eigen smaak worden ingesteld. Door het systeem zullen wel te kleine en/of te grote lettergrootte gecorrigeerd worden. In de drie kolommen zijn een aantal mogelijkheden gerangschikt;

Vormgeving Algemeen
 • Letters: kleur van alle letters
 • Achtergrond: voor zover deze ruimte 'vrij' is
 • Links: 3 opties die voor alle links gebruikt wordt

Herstel vormgeving
 • Dit biedt de mogelijkheid om alleen de vormgeving terug te zetten naar de standaard instelling van het sjabloon.

Lettertype
 • In Aldfaer kan een lettertype en lettergrootte gekozen worden voor de rapportages. Zie Menu → Extra → Instellingen → Rapportages. Deze worden bij een eerste keer overgenomen.

Rapport
 • Achtergrond: De kleurstelling van het gehele rapport.
 • Achtergrond kop-regel: de kleurstelling van de kop-regel.
 • Legenda: Wilt u het referentieblokje onder de persoonskaart niet laten opvallen dan kiest u daar dezelfde kleur als Algemeen Achtergrond.

Verbergen van notes:
 • Naargelang behoefte kunnen de toegevoede notes onder hat rapport verborgen worden.
Valid XHTML 1.0 Strict Versielog

VersieDatumAktie
8.0703-12-2019Vormgeving toegevoegd
   
8.0621-07-2019Aansluiting versie 8.0
   
7.0607-02-2018Geschikt gemaakt voor vertalingen versie 7.0
   
6.0518-12-2013Rubrieknaam mag geen komma bevatten; de Aldfaer standaard "webpagina's" als enige toegestaan.

6.04.001-11-2010Aansluiting aan bibliotheek versie 6

5.04.002-03-2010helpbestand via internet
vermindering van code om de paragrafering te maken
logging doorgevoerd
bibliotheek 5 toegepast

4.3.0 31-01-2009 Snelkoppeling naar het laatst gemaakte rapport

4.2.5 05-10-2008 Aansluiting aan DialogenOpbouw V 4.xx
Code voor bepaling rubrieken sterk vereenvoudigd en maximering opgeheven.

2.4 05-08-2008 Weergave van de html pagina via een hook-constructie beinvloedbaar gemaakt.
Code voor bepaling van de printregels sterk vereenvoudigd.
De laatste dialoog subrubriek wordt opgeslagen.
Output html strict gemaakt.

2.3 02-11-2007 Aansluiting aan de nieuwe versie DialogenOpbouw.asjl
Opslaan dialoog hersteld

2.2 02-06-2007 Doorvoering van nieuwe DialogenOpbouw, met name algemene DIA teksten dialogen opvragen en wegschrijven
Idee van Carel gevolgd om maar n hook voor de instellingen te gebruiken
10-07-2007 Uses

2.1 18-09-2007 De gemaakte pad keuze wordt nu bewaard.
29-01-2007 De gemaakte rubriekkeuze wordt nu bewaard
04-02-2007 Mainline en andere help aangebracht

1.314-01-2007 Doornummering verbeterd (de gelijk situatie)
Presentatie en functies aangepast op onderdelen
Alles wegschrijven naar een tussenfile en selectief afdrukken
WORK-AROUND voor NUMB weggehaald (NUMB werkte niet in ANNOBEGI)
E.e.a. word nu eerst weggeschreven naar rapport en daarna eventueel geselecteerd op enkele keuze (work-around gedrag van LEVL)
16-01-2007 De sjabloonkeuze 'alleen de helptekst' is overbodig
18-01-2007 De overbodige Uses t.o.v. de standaard weggehaald
Verschillende keren de SETEXP(naam , 0 , SETSTRI) gebruikt ipv LAST

1.223-12-2006 Inbouw van DialogenOpbouw, dus helptekst en wegschrijfpad

1.120-12-2006 Herstart doorloopnummering verbeterd door de functie S_maak_paragraaf_gelijk

1.014-11-2006 Initiele Versie
15-11-2006 Schoonheidsfoutjes en betere selectie op komma's in de ANNONAME